News

Õppekavade jätkusuutlikkusest rahvusvahelises võtmes 28. March HKHK


22.- 28. märtsil toimub Türgis Kusadasi linnas rahvusvaheline kohtumine Erasmus+ projekti "SIVE - Sustainability in Vocational Education" raames. Kokku saadi juba neljandat korda, seekord osalesid projekti juhtõpetaja Liis Rüü ja õpetajad Airi Aavik, Leelo Alasi ja Epp Klimenko.

Projekt keskendub keskkonnateemadele kutsehariduses ning seekord on luubi alla võetud jätkusuutlikkuse* temaatika erinevate riikide õppekavades.

Viiel päeval kuulati seitsme erineva riigi ettekandeid, kuuldu põhjal toimusid arutelud fookusgruppides - kuidas teemat oma tundidesse integreerida. Otsisime lahendusi, kuidas oma piirkonnas jätkusuutlikkuse teemat laiendada nii teoreetilise kui praktiliste tegevuste kaudu.

Projekti käigus külastasime Kusadasi linnavalitsust, kus haridusvaldkonna juht tutvustas linnavalitsuse tegevusi keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Omapärane oli asjaolu, et linnavalitsus korraldab ise koolitusi ja üritusi erinevatele huvigruppidele. Eriti rõhutati naistele mõeldud koolituste olulisust, et murda stereotüüpe. Linnavalitsusele kuuluvas koolituskeskuses asusid erinevad klassid, mida iga soovija saab kasutada isegi siis, kui ta ise soovib koolitust teha.

Nädala jooksul külastasime erinevaid paiku, kus oli võimalik tutvuda kohaliku bioloogilise mitmekesisusega ning näha, kuidas jätkusuutlikkus Türgis praktiliselt korraldatud on. Oli üllatav kohata keset tihedat liiklust rahulikult liikuvaid metssigu, kes maiustasid lillemugulatega.

Järgmine kohtumine toimub maikuus Leedus, kus taas kohtuvad Türgi, Iiri, Saksa, Rumeenia, Leedu, Hispaania ja Eesti esindused. Seekord osalevad ka õpilased.

*Säästev areng ehk jätkusuutlik areng (vahel ka kestlik areng või tasakaalustatud areng) (inglise keeles sustainable development) on mõiste, mida tavaliselt määratletakse kui arenguteed, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi, seadmata seejuures ohtu tulevaste põlvkondade samalaadseid huve. (Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4tkusuutlik_areng)

22.- 28. märtsil toimub Türgis Kusadasi linnas rahvusvaheline kohtumine Erasmus+ projekti "SIVE - Sustainability in Vocational Education" raames. Kokku saadi juba neljandat korda, seekord osalesid projekti juhtõpetaja Liis Rüü ja õpetajad Airi Aavik, Leelo Alasi ja Epp Klimenko.

Projekt keskendub keskkonnateemadele kutsehariduses ning seekord on luubi alla võetud jätkusuutlikkuse* temaatika erinevate riikide õppekavades.

Viiel päeval kuulati seitsme erineva riigi ettekandeid, kuuldu põhjal toimusid arutelud fookusgruppides - kuidas teemat oma tundidesse integreerida. Otsisime lahendusi, kuidas oma piirkonnas jätkusuutlikkuse teemat laiendada nii teoreetilise kui praktiliste tegevuste kaudu.

Projekti käigus külastasime Kusadasi linnavalitsust, kus haridusvaldkonna juht tutvustas linnavalitsuse tegevusi keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Omapärane oli asjaolu, et linnavalitsus korraldab ise koolitusi ja üritusi erinevatele huvigruppidele. Eriti rõhutati naistele mõeldud koolituste olulisust, et murda stereotüüpe. Linnavalitsusele kuuluvas koolituskeskuses asusid erinevad klassid, mida iga soovija saab kasutada isegi siis, kui ta ise soovib koolitust teha.

Nädala jooksul külastasime erinevaid paiku, kus oli võimalik tutvuda kohaliku bioloogilise mitmekesisusega ning näha, kuidas jätkusuutlikkus Türgis praktiliselt korraldatud on. Oli üllatav kohata keset tihedat liiklust rahulikult liikuvaid metssigu, kes maiustasid lillemugulatega.

Järgmine kohtumine toimub maikuus Leedus, kus taas kohtuvad Türgi, Iiri, Saksa, Rumeenia, Leedu, Hispaania ja Eesti esindused. Seekord osalevad ka õpilased.

*Säästev areng ehk jätkusuutlik areng (vahel ka kestlik areng või tasakaalustatud areng) (inglise keeles sustainable development) on mõiste, mida tavaliselt määratletakse kui arenguteed, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi, seadmata seejuures ohtu tulevaste põlvkondade samalaadseid huve. (Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4tkusuutlik_areng)