Üldehitus ehk kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalu, toomas.kivisalu [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Vastuvõtuvestlus: pärast avalduse esitamist

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekorraldus: Õppetöö alguses õpitakse koos ehituse üldiseid aluseid. Peale 4 kuud toimub õppekava täpsem valik ehitusviimistluse ja üldehituse eriala vahel, mille järel jätkatakse õpinguid valitud erialal.

Eriala lühitutvustus: Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine.

Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine.

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Ehitusjoonestamise alused
 • Müüritööde alused
 • Müüritööd
 • Hüdro- ja soojusisolatsioonitööd
 • Betoonitööd
 • Ehitusmõõdistamise alused
 • Müüritööde praktika
 • Betoonitööde praktika
 • Troppimine ja tõstetööd
 • Krohvimistööd

Eriala põhiõpetajad:

 • Harri Sinimeri
 • Villu Vapper

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest  puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida katuste ehitamist, värvimist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida betoneerimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi praktilisi koolitusi.


Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Igal õppeaastal viibib õpilane 8 nädalat väljaspool kooli ehitusettevõttes, kus ta saab otse praktikajuhendaja käe all täita erinevaid erialaseid ülesandeid.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Müürsepp, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksami võtab vastu Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) poolt moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad ehitusspetsialistid ja teiste kutseõppeasutuste erialaõpetajad.


Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikakõrgkoolis saavad õpilased jätkata ehitusalaseid õpinguid rakenduskõrgharidusõppes. Sisseastumisel annab lisapunkte kutsekooli lõputunnistus, mis ühtlasi võimaldab paremini konkureerida sisseastumise pingereas. Meie koolis on võimalik jätkata õpinguid spetsialiseerudes ehitusplekksepa või kaldkatuseehitaja eriala oskuste omandamisele.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Pictures: 
Üldehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusStatsionaarne, koolipõhinePõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)3 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1