Õpe on nii tasuta kui tasuline!

ESITA AVALDUS  vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Ülle Moks, ylle.moks [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppetöö algus: sügis 2021

Vastuvõtuvestlus: 24.08 veebis

Õppimine toimub tsükliõppena üks koolinädal kuus T-L

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Eriala lühitutvustus: Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine.  Raamatupidajad peavad suutma olla partnerid juhtidele juhtimisotsuste tegemisel.  Väikeettevõtetes võib raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluda ka sekretäri- ja personalitöö. Tuleb tunda ja osata kasutada raamatu­pidamis­programme ning majandusanalüüsi tegemiseks omandada tabeltöötlustarkvara kasutamise oskused.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
  • Finantsarvestus
  • Maksuarvestus
  • Juhtimisarvestus

Eriala põhiõpetajad:

Praktika: Praktika kestvus on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust õppekava osana.


Kutseeksamid: Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu, kelle poolt on moodustatud ka kutsekomisjon.


Edasiõppimise võimalused: HKHK raamatupidamise eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Koolis on võimalik õppima asuda raamatupidamise erialale konkursikohtade täitumisel ka tasu eest järgmiste tingimuste kohaselt:
1) Õppemaks 2021/2022 õppeaastal õppetsüklis on 80 eurot, aasta jooksul toimub kaheksa õppetsüklit. Õppe eest saab tasuda kuude kaupa kooli poolt väljastatud arve alusel.
2) Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Raamatupidamine
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
5. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, koolipõhineKeskharidus2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1