Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: 02. september 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus E-K.

Õppekavarühm: Käsitöö

Eriala lühikirjeldus: Tekstiilkäsitöö eriala lõpetanu valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid kaasaegseid ja traditsioonilisi tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Ta oskab tikkida, õmmelda, kangastelgedel ja varrastel kududa, heegeldada ning kangaid maalida, värvida või trükkida.  Ta on valmis turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires. Eriala lõpetaja leiab tööd käsitööettevõttes, FIE-na või MTÜ-s.

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alused
 • Kavandamine ja kujutamine
 • Materjaliõpetus
 • Silmuskudumine
 • Heegeldamine
 • Õmblemise alusõpe
 • Tikkimine
 • Kangakudumine
 • Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus
 • Praktika

Eriala põhiõpetajad:

Praktika: Praktika kestvus on 20 nädalat, millest 4 nädalat moodustab koolipraktika ja 16 nädalat ettevõttepraktika. Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

NB! Vastuvõtukomisjoni võtta kaasa 2-4 oma tehtud käsitööeset või mapp enda tehtud käsitööesemete fotodega. 

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Puidutöö
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, koolipõhinePõhiharidus2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1