Õppetöö algus: Hetkel vastuvõttu ei toimu

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Hoolduse alused
  • Hooldustoimingud
  • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
  • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
  • Töö lastega peredega
  • Esmaabi andmine
  • Töö eakatega
  • Töö erivajadustega inimestega
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Õpilasel kes omab hooldustöötaja tase 3 kutset, õppeaeg 1 aasta.

Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksam: Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Hooldustöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
Sotsiaaltöö ja nõustamine4.taseme kutseõpe, esmaõpeMitte-statsionaarne, koolipõhinePõhiharidus ja 3. taseme hooldustöötaja kutse2 aastatTsükliõpe, 2 korda kuus N-L.
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
4