Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Hoolduse alused
  • Hooldustoimingud
  • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
  • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
  • Töö lastega peredega
  • Esmaabi andmine
  • Töö eakatega
  • Töö erivajadustega inimestega
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe  Haapsalu sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustes.


Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.


Kutseeksamid: Õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik alates 1. maist 2017 hooldustöötaja erialal õppima astumisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4.taseme kutseõpe, esmaõpeMittestatsionaarne, koolipõhinePõhiharidus ja 3. taseme hooldustöötaja kutse2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
4