Õppides ehituskvaliteeti Soomes


Projekti kestvus: 2009 – 2010

Projektis osalejad: 6 ehituseeriala õpilast

Partnerkool: Koolituskeskus Salpaus. Lahti/Soome

Projekti sisu: Üldehituse praktika eesmärgiks on õppida tundma erinevaid müüriladumis- ja krohvimistehnikaid, erinevate materjalide (sh looduskivide) kasutamist müüritöödel, erinevate katusekattematerjalide kasutamist, betoonitöid, puitkonstruktsioonide valmistamist, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ja –tehnoloogiaid.

Ehitusviimistluse praktika eesmärgiks on õppida tundma erinevaid tasandustöid, viimistlusvõtteid, pahteldamis- ja värvimistehnikaid (sh mehhaanilisi) ja -võimalusi, rullmaterjalide paigaldamist, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ning viimistlustehnikaid.

Kivitööde praktika eesmärgiks on õppida tänava- ja äärekivide paigaldamist, erinevate kivide (sh looduskivide) kasutamist kivitöödel, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ning kiviladumistehnikaid.

Projektijuht: AGNI LAATS

Projekti kestvus: 2009 – 2010

Projektis osalejad: 6 ehituseeriala õpilast

Partnerkool: Koolituskeskus Salpaus. Lahti/Soome

Projekti sisu: Üldehituse praktika eesmärgiks on õppida tundma erinevaid müüriladumis- ja krohvimistehnikaid, erinevate materjalide (sh looduskivide) kasutamist müüritöödel, erinevate katusekattematerjalide kasutamist, betoonitöid, puitkonstruktsioonide valmistamist, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ja –tehnoloogiaid.

Ehitusviimistluse praktika eesmärgiks on õppida tundma erinevaid tasandustöid, viimistlusvõtteid, pahteldamis- ja värvimistehnikaid (sh mehhaanilisi) ja -võimalusi, rullmaterjalide paigaldamist, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ning viimistlustehnikaid.

Kivitööde praktika eesmärgiks on õppida tänava- ja äärekivide paigaldamist, erinevate kivide (sh looduskivide) kasutamist kivitöödel, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ning kiviladumistehnikaid.

Projektijuht: AGNI LAATS