ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: veebruar 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus T-K.

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Puittoodete tehnoloog planeerib ja organiseerib puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteetse mööbli ja puittoodete valmistamist. Ta oskab analüüsida tööprotsessi ja viia sisse vajadusel muudatusi. Olulise osa õppest moodustab arvutiprogrammide (SketchUp, Solid Edge ST, MS Excel, Alpha Cam) abil tehnoloogilise dokumentatsiooni koostamine ja tootmisprotsessi rakendamine. Tunneb põhjalikult tootmiseks kasutatavaid materjale, nende kvaliteeti ja kasutusvõimalusi.

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink , lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus  õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on  puittoodete tehnoloogiks õppima astumisel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Puidutöö
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
5. taseme kutseõpe, jätkuõpeMittestatsionaarne, koolipõhineEelnev valdkonnaga seonduv hariduslik kvalifikatsioon või praktiline töökogemus puidutöötlemise valdkonnas ja keskhariduse olemasolu1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1