ESITA AVALDUS  vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot õppimise kohta annab Knud Jessen, knud.jessen [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 520 1485

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub gümnaasiumi riikliku õppekava alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha uurimis- või praktiline töö.

Õppekeskkond

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
 • korralikku keskharidust,
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • sõbralikke pedagooge.

Õppepäevad klassidele on:

 • 10. klass – kolmapäev ja neljapäev.
 • 11. klass – teisipäev ja kolmapäev.
 • 12. klass – esmaspäev ja teisipäev.

Põhiõpetajad

 • Marika Kerge - matemaatika
 • Tiina Prank - eesti keel, kirjandus

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Õppimine võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.

Language
Estonian
Field: 
Üldharidusõpe
Pictures: 
õpilased raamatukogus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
KeskharidusMittestatsionaarne, koolipõhinePõhiharidusoleneb eelnevatest õpingutest
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1