ESITA AVALDUS

Õppetöö algus: jaanuar 2024

Eriala lühitutvustus: Tegevusjuhendaja on erihoolekande spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute ning töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga.

Praktikad: Praktika toimub paralleelselt õppetööga ja moodustab vähemalt 2/3 õppest. Praktika toimub oma töökohas, pädeva spetsialisti juhendamisel.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsekvalifikatsiooni spetsialiseerumisega tegevusjuhendaja, tase 4 kutsele.

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso [at] hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Pictures: 
Tegevusjuhendaja
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
Sotsiaaltöö ja nõustamine4. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, töökohapõhineKeskharidus ja töötamine vastavas valdkonnas1 aasta1-2 korda kuus
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1