Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppimine toimub tsükliõppena 1-2 korda kuus, E-T

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Eriala lühitutvustus: Toitlustuskorralduse eriala lõpetaja omab teadmisi töötamaks peakoka või restorani juhina.

Põhiõpingute moodulid:

  • Toitlustamise- ja teenindamise korraldus
  • Teenuste disain ja turundus
  • Toitlustusettevõtte juhtimine
  • Praktika (toitlustusteenindus)
  • Praktika (toitlustusettevõtte juhtimine)

Eriala põhiõpetajad:

  • Kaire Raba
  • Demo Kaev
  • Kersti Õim

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.


Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma praktika- või töökohas. Võimalik praktiseerida välismaal.


Kutseeksamid: Eriala lõpetajal on võimalus taotleda Vanemkokk, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima asudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Turism
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
5. taseme kutseõpe, jätkuõpeMittestatsionaarne, koolipõhineKeskharidus ning 4. taseme koka kutse või vastavate kompetentside olemasolu ja/või töötamine vastavas valdkonnas1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1