ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: 2. september 2024

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Eriala lühitutvustus: Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks koka abilisena toitlustuses. Ta tunneb erinevaid toiduaineid ja oskab valmistada lihtsamaid toite ning omab köögiseadmete kasutamise, koristamise, hügieeni, klienditeeninduse ja köögitöö alaseid teadmisi.  Valitud eriala eeldab valmisolekut töötamiseks nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja hilisõhtutel.

Põhiõpingute moodulid:

  • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Toitlustamise alused
  • Teeninduse alused
  • Abikoka praktilise töö alused
  • Abikoka praktika

Eriala põhiõpetajad:

Praktika: Praktika toimub 10 nädalat toitlustusettevõttes.

Kutseeksam: Õpe lõpeb Abikokk, tase 3 kutseeksamiga.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Turism
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
3. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, koolipõhineBaashariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava baasil. Sobib HEV õppijale.2 aastat
Saki järjekord: 
1