News

Erasmus+ AdELe projekt viis läbi rahvusvahelise veebiseminari 27. November HKHK


Sellel nädalal võõrustas HKHK täiskasvanuhariduse teemalise Erasmus+ projekti "Adult Education - It's Never too Late to Learn (AdELe)" rahvusvahelist meeskonda, et üheskoos ja seekord siis veebipõhiselt, viia ellu  digihariduse teemaline projektikohtumine. HKHK poolt ellu kutsutud projekt sai alguse juba 2018 aasta sügisel ning lõpusirgele oli planeeritud jõuda 2020 aasta kooliaasta lõpuks. Paraku pidime kevadel muutunud olukorra tõttu plaanidesse muudatusi tegema ning esialgu läks projekt lootusrikkalt pausile ja viimased kaks projektikohtumist Eestis ja Kreekas lükkusid sügisesse. Üsna pea tuli vastu võtta uus otsus ja projektikohtumistega esmakordselt veebi kolida.

Veebipõhine Erasmus+ oli meile esmakordne kogemus ning programmi kokku sättimisel pidime väga palju kastist välja mõtlema ja asju hoopis teise nurga alt vaatama. Meie korraldatud kohtumise teema „Arendades täiskasvanute koolitajate kompetentse digioskuste kaudu“ oli siiski piisavalt inspireeriv, et kokku panna neljapäevane programm, mis andis võimaluse nii meie endi kogemusi jagada kui ka palju põnevaid oskusi juurde õppida.

Esimesel päeval tegid partnerid Hollandist, Horvaatiast, Itaaliast ja Kreekast ülevaate, kuidas sealsetes koolides kevadel digiõppele üle mindi, milliseid raskusi ja väljakutseid see kaasa tõi, mis vahendeid ja keskkondi kasutatakse ning kuidas praegu õppetöö korraldatud on. HKHK poolt rääkis õpetaja Liis Rüü meie kooli kevadisest distantsõppele üleminekust ning erinevatest digiõppevahenditest. Õpetaja Margit Ojaots tutvustas võimalusi, kuidas matemaatika veebi teel selgeks sai ning koolitusjuht Ingrit Kera tegi kokkuvõtte sellest, mis toimus täiskasvanute täienduskursuste valdkonnas. Veel rääkisime koostööpartneritele meie kevadel loodud sotsiaalmeedia suhtlusgruppidest HKHK vahetund ja HKHK õpetajate tuba ning kuidas need aitasid positiivset meelt hoida ja tunda end rohkem kaasatuna. Näitasime ka haridustehnoloogi Veebikabinetti, kust alati diginõu ja -abi saab ning tutvustasime koolis läbiviidud küsitlust distantsõppe perioodi kohta.

Teisel päeval toimus meie kõige suurem üritus - rahvusvaheline online-seminar "How to be Creative in Adult Education?" (Kuidas täiskasvanuhariduses loominguline olla). Projektipartnerid viiest riigist jagasid oma praktilisi kogemusi erinevatest kasutusel olevatest veebikeskkondadest ning ka kuulajad said aktiivselt osaleda. Kõigil HKHK töötajatel oli võimalik Zoom-keskkonnas toimunud seminariga ühineda ja osa saada neile huvi pakkunud koolitustest. HKHK tutvustas partneritele interaktiivsete esitluste keskkonda Genial.ly, kus saab teha nii mänge, õpiobjekte, infograafikuid kui ka palju muudki põnevat. Teisteks käsitletud teemadeks olid interaktiivsete ülesannete koostamiseks kasutatav H5P, Nearpod, mis on põnev keskkond õpilaste aktiivseks kaasamiseks, meilegi hästi tuntud Moodle ning erinevad aktiivsed õpimeetodid, mida saab kasutada nii veebi- kui klassiruumipõhistes tundides. Kõige rohkem elevust tekitasidki hollandi partnerite põnevad viisid tunde elavdada, sest kaasa said haaratud kõik osalejad, tegevused toimusid gruppides ja veidike sai nalja ka.

HKHK tutvustas välispartneritele ka Haridus- ja Noorteameti (HARNO) haridustehnoloogide grupi poolt ellukutsutud Digiterasid, mis on lühikesed, selged ja digivahendeid kaasavad mikroõppe vahendid ning on Eestis väga populaarsed. Tutvustasime ka erinevaid online keskkondi, kus neid teha saab nagu näiteks Canva ja Padlet, et projekti TOOLBOX’i ühiselt sisu luua. Kolmas projektipäev toimetatigi praktiliste tegevustega ning selle tulemusel valmis erinevates digikeskkondades loodud interaktiivsete õpivahendite Padlet https://padlet.com/haapsalukhk/adele_digigrains, mis täieneb kuni projekti lõpuni.

Viimasel päeval kutsusime mõned külalised, et näidata oma partneritele, kuidas meil siin Haapsalus täiskasvanute õpetamine päriselt toimub. Esimeseks külaliseks oli HKHK loodusgiidi eriala vilistlane Kaja Aaliste, kes tegi põhjaliku ülevaate sellest, kuidas Läänemaa Loodusfestival kevadel veebi kolima pidi, mil viisil täiskasvanud õppijad selle lahendasid ning kuidas see pärast HKHK-sse suurima arvu loodusgiidiks õppijaid tõi. Teiseks külaliseks oli Haapsalu Kolledži koolitus- ja arendusspetsialist Tiina Alasoo, kes rääkis distantsõppe plussidest ja miinustest kõrghariduses ning tutvustas ka kolledžis õpitavaid erialasid. 

Erasmus+ toob alati kokku palju toredaid inimesi, kes on avatud kõigele uuele ning ehk seetõttu saimegi täiesti uues olukorras päris hästi hakkama. Tore on tõdeda, et AdELe projekt läheb ikka uhkelt edasi ning õpetab meid uusi oskusi uutmoodi ellu viima. Kui selle projekti jooksul kokku ei saagi, tuleb lihtsalt uus projekt kirjutada.

Sellel nädalal võõrustas HKHK täiskasvanuhariduse teemalise Erasmus+ projekti "Adult Education - It's Never too Late to Learn (AdELe)" rahvusvahelist meeskonda, et üheskoos ja seekord siis veebipõhiselt, viia ellu  digihariduse teemaline projektikohtumine. HKHK poolt ellu kutsutud projekt sai alguse juba 2018 aasta sügisel ning lõpusirgele oli planeeritud jõuda 2020 aasta kooliaasta lõpuks. Paraku pidime kevadel muutunud olukorra tõttu plaanidesse muudatusi tegema ning esialgu läks projekt lootusrikkalt pausile ja viimased kaks projektikohtumist Eestis ja Kreekas lükkusid sügisesse. Üsna pea tuli vastu võtta uus otsus ja projektikohtumistega esmakordselt veebi kolida.

Veebipõhine Erasmus+ oli meile esmakordne kogemus ning programmi kokku sättimisel pidime väga palju kastist välja mõtlema ja asju hoopis teise nurga alt vaatama. Meie korraldatud kohtumise teema „Arendades täiskasvanute koolitajate kompetentse digioskuste kaudu“ oli siiski piisavalt inspireeriv, et kokku panna neljapäevane programm, mis andis võimaluse nii meie endi kogemusi jagada kui ka palju põnevaid oskusi juurde õppida.

Esimesel päeval tegid partnerid Hollandist, Horvaatiast, Itaaliast ja Kreekast ülevaate, kuidas sealsetes koolides kevadel digiõppele üle mindi, milliseid raskusi ja väljakutseid see kaasa tõi, mis vahendeid ja keskkondi kasutatakse ning kuidas praegu õppetöö korraldatud on. HKHK poolt rääkis õpetaja Liis Rüü meie kooli kevadisest distantsõppele üleminekust ning erinevatest digiõppevahenditest. Õpetaja Margit Ojaots tutvustas võimalusi, kuidas matemaatika veebi teel selgeks sai ning koolitusjuht Ingrit Kera tegi kokkuvõtte sellest, mis toimus täiskasvanute täienduskursuste valdkonnas. Veel rääkisime koostööpartneritele meie kevadel loodud sotsiaalmeedia suhtlusgruppidest HKHK vahetund ja HKHK õpetajate tuba ning kuidas need aitasid positiivset meelt hoida ja tunda end rohkem kaasatuna. Näitasime ka haridustehnoloogi Veebikabinetti, kust alati diginõu ja -abi saab ning tutvustasime koolis läbiviidud küsitlust distantsõppe perioodi kohta.

Teisel päeval toimus meie kõige suurem üritus - rahvusvaheline online-seminar "How to be Creative in Adult Education?" (Kuidas täiskasvanuhariduses loominguline olla). Projektipartnerid viiest riigist jagasid oma praktilisi kogemusi erinevatest kasutusel olevatest veebikeskkondadest ning ka kuulajad said aktiivselt osaleda. Kõigil HKHK töötajatel oli võimalik Zoom-keskkonnas toimunud seminariga ühineda ja osa saada neile huvi pakkunud koolitustest. HKHK tutvustas partneritele interaktiivsete esitluste keskkonda Genial.ly, kus saab teha nii mänge, õpiobjekte, infograafikuid kui ka palju muudki põnevat. Teisteks käsitletud teemadeks olid interaktiivsete ülesannete koostamiseks kasutatav H5P, Nearpod, mis on põnev keskkond õpilaste aktiivseks kaasamiseks, meilegi hästi tuntud Moodle ning erinevad aktiivsed õpimeetodid, mida saab kasutada nii veebi- kui klassiruumipõhistes tundides. Kõige rohkem elevust tekitasidki hollandi partnerite põnevad viisid tunde elavdada, sest kaasa said haaratud kõik osalejad, tegevused toimusid gruppides ja veidike sai nalja ka.

HKHK tutvustas välispartneritele ka Haridus- ja Noorteameti (HARNO) haridustehnoloogide grupi poolt ellukutsutud Digiterasid, mis on lühikesed, selged ja digivahendeid kaasavad mikroõppe vahendid ning on Eestis väga populaarsed. Tutvustasime ka erinevaid online keskkondi, kus neid teha saab nagu näiteks Canva ja Padlet, et projekti TOOLBOX’i ühiselt sisu luua. Kolmas projektipäev toimetatigi praktiliste tegevustega ning selle tulemusel valmis erinevates digikeskkondades loodud interaktiivsete õpivahendite Padlet https://padlet.com/haapsalukhk/adele_digigrains, mis täieneb kuni projekti lõpuni.

Viimasel päeval kutsusime mõned külalised, et näidata oma partneritele, kuidas meil siin Haapsalus täiskasvanute õpetamine päriselt toimub. Esimeseks külaliseks oli HKHK loodusgiidi eriala vilistlane Kaja Aaliste, kes tegi põhjaliku ülevaate sellest, kuidas Läänemaa Loodusfestival kevadel veebi kolima pidi, mil viisil täiskasvanud õppijad selle lahendasid ning kuidas see pärast HKHK-sse suurima arvu loodusgiidiks õppijaid tõi. Teiseks külaliseks oli Haapsalu Kolledži koolitus- ja arendusspetsialist Tiina Alasoo, kes rääkis distantsõppe plussidest ja miinustest kõrghariduses ning tutvustas ka kolledžis õpitavaid erialasid. 

Erasmus+ toob alati kokku palju toredaid inimesi, kes on avatud kõigele uuele ning ehk seetõttu saimegi täiesti uues olukorras päris hästi hakkama. Tore on tõdeda, et AdELe projekt läheb ikka uhkelt edasi ning õpetab meid uusi oskusi uutmoodi ellu viima. Kui selle projekti jooksul kokku ei saagi, tuleb lihtsalt uus projekt kirjutada.