News

Kutsevaliku õpilased said proovida erinevaid ameteid 02. February HKHK

KVA20 õppegrupil toimus 2. veebruaril töövarjupäev!


Karjääriõpetuse tunni raames said kutsevaliku õpilased õpetaja Eneli Uibo juhendamisel endale valida hobidest või huvidest lähtuvalt ameteid, mida koolis oleks võimalik töövarjupäeval proovida. Õppeülesandena tuli õpilastel valida omale amet, kuhu töövarjuks minna ning koostada kiri töötajale, kelle töövarjuks nad olla soovisid. Ülesande eesmärk oli tutvustada õpilastele erinevaid ameteid, nende töö sisu ning sobivust. Pärast töövarjuks olemist tuli õpilastel täita tööleht, kus nad pidid kirjeldama töö sisu ning seda, kuidas see eriala neile enda arvates sobib.

Töövarjupäeval tutvustasid töötajad oma tööülesandeid ning õpilased said selgema ettekujutuse ametikohast. KVA20 õpilased soovisid olla töövarjuks õppeinfo spetsialisti, plaatimise kutseõpetaja, majandustöötaja, koka, IT juhi ning avalike suhete spetsialisti ametikohtadel töötavatele inimestele.

Õpilane Heino, kes oli valinud töövarjuks olemise köögitoimkonnas Ülle Tuuri abistades, teatas, et temale see eriala endiselt meeldib ja pakub huvi. Kalev seevastu ütles, et IT juhi amet tundub väga keeruline olevat. Majandustöötaja Boris, kes parasjagu hostelis maalritöid tegi, kiitis oma töövarje Daniili ja Sveni, et nad on usinad küsimusi küsima ja tunnevad remonditööde vastu huvi. Stella, kes proovis avalike suhete spetsialisti ametit, sai päriselt midagi ära teha ning kujundas töötajale sünnipäevaks õnnitluskaardi, mis peagi sünnipäevalapse postkasti potsatab.

Õpetaja Eneli Uibo sõnul on plaanis selliseid päevi õpilastele veel korraldada, kuid siis on mõttes juba oma majast välja piiluda ning tutvuda ümbruskonna ettevõtetes pakutavate tööde ning ametitega.

Aitäh kõikidele töötajatele, kes võimaldasid õpilastele töövarjuks olla ning tutvustada oma töömaailma ka lähemalt!

Karjääriõpetuse tunni raames said kutsevaliku õpilased õpetaja Eneli Uibo juhendamisel endale valida hobidest või huvidest lähtuvalt ameteid, mida koolis oleks võimalik töövarjupäeval proovida. Õppeülesandena tuli õpilastel valida omale amet, kuhu töövarjuks minna ning koostada kiri töötajale, kelle töövarjuks nad olla soovisid. Ülesande eesmärk oli tutvustada õpilastele erinevaid ameteid, nende töö sisu ning sobivust. Pärast töövarjuks olemist tuli õpilastel täita tööleht, kus nad pidid kirjeldama töö sisu ning seda, kuidas see eriala neile enda arvates sobib.


Töövarjupäeval tutvustasid töötajad oma tööülesandeid ning õpilased said selgema ettekujutuse ametikohast. KVA20 õpilased soovisid olla töövarjuks õppeinfo spetsialisti, plaatimise kutseõpetaja, majandustöötaja, koka, IT juhi ning avalike suhete spetsialisti ametikohtadel töötavatele inimestele.

Õpilane Heino, kes oli valinud töövarjuks olemise köögitoimkonnas Ülle Tuuri abistades, teatas, et temale see eriala endiselt meeldib ja pakub huvi. Kalev seevastu ütles, et IT juhi amet tundub väga keeruline olevat. Majandustöötaja Boris, kes parasjagu hostelis maalritöid tegi, kiitis oma töövarje Daniili ja Sveni, et nad on usinad küsimusi küsima ja tunnevad remonditööde vastu huvi. Stella, kes proovis avalike suhete spetsialisti ametit, sai päriselt midagi ära teha ning kujundas töötajale sünnipäevaks õnnitluskaardi, mis peagi sünnipäevalapse postkasti potsatab.

Õpetaja Eneli Uibo sõnul on plaanis selliseid päevi õpilastele veel korraldada, kuid siis on mõttes juba oma majast välja piiluda ning tutvuda ümbruskonna ettevõtetes pakutavate tööde ning ametitega.

Aitäh kõikidele töötajatele, kes võimaldasid õpilastele töövarjuks olla ning tutvustada oma töömaailma ka lähemalt!