2021-2022

Haapsalu Kutsehariduskeskus osales HARNO (Haridus- ja Noorteameti) ja ESF programmi projektis Haapsalu Kutsehariduskeskuse
praktikasüsteemi arendamine koostöös ettevõtetega
mida toetati 24 034,74 euroga. Projekt kestis märtsist 2021 kuni juuni 2022.

Projekti eesmärgiks oli nii ettevõtete- kui ka koolipoolsete praktikajuhendajate koolitamine, kutseõpetajate stažeerimine, praktikute õppetöösse kaasamine ja uute praktikavormide piloteerimine. 

Toimus 10 koolitust, mille tulemusel koolitasime 111 praktikajuhendajat, arendasime ja piloteerisime kahte uut praktikavormi, kaasasime õppetöösse 30 eriala spetsialisti ning 12 kutseõpetajat käis stažeerimas. 

2017-2019

Kooli praktikakorralduse arendamiseks osalesime 2017-19 aastal SA Innove struktuuritoetuste agentuuri ja ESF-i poolt toetatud projektis nimega “Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses”. Projekti eesmärgiks oli praktikaettevõtetega koostöö tihendamine ja ettevõtete praktikajuhendajate koolitamine. Kahe aasta vältel toimus 203-le ettevõttepoolsele juhendajale 16 valdkonnapõhist ümarlauda ja koolitust.

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Accommodation
Saki järjekord: 
7