Lähme pilve! Google vahendite praktikum


Registreeru koolitusele

Koolituse eesmärk on toetada kaugtöö digipädevuste arendamist erinevates sektorites ning on suunatud laiemate oskuste andmiseks, kust õppija saab hiljem iseseisvalt edasi areneda. Koolituse tulemusena on õppija saanud kaugtööks vajalikud digioskused.

Läbiviimise aeg:  11. jaan.-8. märts. Täpsem graafik siin.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus algtasemel. Google konto (gmail) olemasolu ja interneti kasutusvõimalus. Valmidus igal korral oma kohalolekut digiallkirjaga tõendama.

Sihtrühm: huvilised, kes kasutavad õpitut tööalaselt. Töötajad, kes vajavad Google vabavaraliste toodete praktilisi oskusi, näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, bürootöötajad, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud.

Teemad:

ÜLDOSA. Google töökeskkond ja selle seadistamine

ALUSTAMINE 

 • Google toodete tutvustus

 • Drive’i sisselogimine

SEADED JA TURVALISUS

 • Profiilipildi lisamine ja muutmine

 • Parooli muutmine ja kaheastmeline kinnitus

DOKUMENTIDE JA KAUSTADE HALDAMINE

 • Kaustade loomine

 • Dokumendi avamine, sulgemine, muutmine 

 • Pistikprogrammid

 • Dokumentide importimine ja google vormingusse viimine

 • Kaustade importimine

 • Drive keskkonda e-kirja manuste salvestamine

 • Koopia tegemine, teisaldamine ja nime muutmine

 • Drive dokumentide allalaadimine arvutisse

 • Kausta koos sisuga kopeerimine

 • Drive dokumendi saatmine pdf vormingus e-kirjaga

LIGIPÄÄSU ÕIGUSTE HALDAMINE

 • Ülevaade Drive jagamise seadetest

 • Jagamise seadete avamise valikud

 • Lingina jagamine

 • Nimeline jagamine

 • Õiguste muutmine ja omaniku staatuse üleandmine

 • Dokumendi sisu veebis avaldamine

 • Google saidid ja fotod

ÜHISTÖÖ

 • Jagatud dokumendi muutmine

 • Muudatuste ülevaade ja dokumendi sisu taastamine

 • Jagatud üksuste kustutamine ja taastamine

 • Minule jagatud dokumentide ja kaustadega töötamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ

 • Kommentaaride lisamine ja haldamine

 • Tekstidokumenti muutmisettepanekute lisamine ja kinnitamine

 • Kommentaari lingi loomine ja saatmine

 • Kommentaaris isikute mainimine ja tegevuse määramine

DOKUMENTIDE OTSING JA VAADETE SEADISTAMINE

 • Kuvavaate muutmine

 • Valikud dokumentide ja kaustade kiireks leidmiseks

 • Dokumendi või kausta otsimine märksõna järgi

 • Otsingu tööriista põhjalikumad valikud

 • Dokumentide sorteerimine, sh suuruse järgi

 • Dokumendi asukoha tuvastamine ja otsing kaustast

GOOGLE DOKUMENDID

 • Dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ning nende ühiskasutus;

 • dokumentide redigeerimine;

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine. 

GOOGLE ARVUTUSTABEL

 • Dokumentide (tabel, joonised, valemid) loomine ning nende ühiskasutus

 • dokumentide redigeerimine

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine

GOOGLE VORM KÜSITLUSTARKVARA KASUTAMINE

 • Küsitluse loomine 

 • Küsitluse kujunduse, seadete muutmine

 • Küsitluse jagamise võimalused

 • Vastuste analüüs tabelis ja graafikuna

GOOGLE SITES (VEEBLEHT) LOOMINE

 • Veebilehe loomine

 • Jagamise ja avaldamise võimalused

 • Sisuhaldus

 • Sisuloome

GOOGLE KALENDER VÕIMALUSED

 • Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine

 • Sündmuste otsimine ja meeldetuletus

 • Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus

GOOGLE MEET VIDEOKÕNE LOOMINE

 • kõne algatamine

 • kõne haldamine

GMAIL POSTKASTI SEADISTAMINE JA HALDUS

 • seadistamine ja haldus

 • gruppide ja listide loomine

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Registreeru koolitusele

Koolituse eesmärk on toetada kaugtöö digipädevuste arendamist erinevates sektorites ning on suunatud laiemate oskuste andmiseks, kust õppija saab hiljem iseseisvalt edasi areneda. Koolituse tulemusena on õppija saanud kaugtööks vajalikud digioskused.

Läbiviimise aeg:  11. jaan.-8. märts. Täpsem graafik siin.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus algtasemel. Google konto (gmail) olemasolu ja interneti kasutusvõimalus. Valmidus igal korral oma kohalolekut digiallkirjaga tõendama.

Sihtrühm: huvilised, kes kasutavad õpitut tööalaselt. Töötajad, kes vajavad Google vabavaraliste toodete praktilisi oskusi, näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, bürootöötajad, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud.

Teemad:

ÜLDOSA. Google töökeskkond ja selle seadistamine

ALUSTAMINE 

 • Google toodete tutvustus

 • Drive’i sisselogimine

SEADED JA TURVALISUS

 • Profiilipildi lisamine ja muutmine

 • Parooli muutmine ja kaheastmeline kinnitus

DOKUMENTIDE JA KAUSTADE HALDAMINE

 • Kaustade loomine

 • Dokumendi avamine, sulgemine, muutmine 

 • Pistikprogrammid

 • Dokumentide importimine ja google vormingusse viimine

 • Kaustade importimine

 • Drive keskkonda e-kirja manuste salvestamine

 • Koopia tegemine, teisaldamine ja nime muutmine

 • Drive dokumentide allalaadimine arvutisse

 • Kausta koos sisuga kopeerimine

 • Drive dokumendi saatmine pdf vormingus e-kirjaga

LIGIPÄÄSU ÕIGUSTE HALDAMINE

 • Ülevaade Drive jagamise seadetest

 • Jagamise seadete avamise valikud

 • Lingina jagamine

 • Nimeline jagamine

 • Õiguste muutmine ja omaniku staatuse üleandmine

 • Dokumendi sisu veebis avaldamine

 • Google saidid ja fotod

ÜHISTÖÖ

 • Jagatud dokumendi muutmine

 • Muudatuste ülevaade ja dokumendi sisu taastamine

 • Jagatud üksuste kustutamine ja taastamine

 • Minule jagatud dokumentide ja kaustadega töötamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ

 • Kommentaaride lisamine ja haldamine

 • Tekstidokumenti muutmisettepanekute lisamine ja kinnitamine

 • Kommentaari lingi loomine ja saatmine

 • Kommentaaris isikute mainimine ja tegevuse määramine

DOKUMENTIDE OTSING JA VAADETE SEADISTAMINE

 • Kuvavaate muutmine

 • Valikud dokumentide ja kaustade kiireks leidmiseks

 • Dokumendi või kausta otsimine märksõna järgi

 • Otsingu tööriista põhjalikumad valikud

 • Dokumentide sorteerimine, sh suuruse järgi

 • Dokumendi asukoha tuvastamine ja otsing kaustast

GOOGLE DOKUMENDID

 • Dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ning nende ühiskasutus;

 • dokumentide redigeerimine;

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine. 

GOOGLE ARVUTUSTABEL

 • Dokumentide (tabel, joonised, valemid) loomine ning nende ühiskasutus

 • dokumentide redigeerimine

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine

GOOGLE VORM KÜSITLUSTARKVARA KASUTAMINE

 • Küsitluse loomine 

 • Küsitluse kujunduse, seadete muutmine

 • Küsitluse jagamise võimalused

 • Vastuste analüüs tabelis ja graafikuna

GOOGLE SITES (VEEBLEHT) LOOMINE

 • Veebilehe loomine

 • Jagamise ja avaldamise võimalused

 • Sisuhaldus

 • Sisuloome

GOOGLE KALENDER VÕIMALUSED

 • Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine

 • Sündmuste otsimine ja meeldetuletus

 • Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus

GOOGLE MEET VIDEOKÕNE LOOMINE

 • kõne algatamine

 • kõne haldamine

GMAIL POSTKASTI SEADISTAMINE JA HALDUS

 • seadistamine ja haldus

 • gruppide ja listide loomine

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik