Teadlik hoolduskoristus


Koolitus on välja töötatud mõeldes puhastusteenuste pakkujatele ja töötavatele puhastusteenindajatele. Osaleja saab ülevaate koristustööde põhitõdedest, et teenus oleks kvaliteetne, töötajat ja keskkonda säästev ning vastaks kliendi ootustele ja puhastusteenuse headele tavadele. Auditoorne õpe vaheldub paraktiliste tegevustega, et õiged töövõtted kinnistuksid.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 17.okt-17.nov, 17:00-20:00, graafiku alusel.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puhastusteeninduse õppeklassis.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad või soovivad töötada puhastusteenindajana.

Teemad:

 • Aseptiline tööviis, lähtudes mustuse liigist desinfitseerimine (Covid-19).

 • Kaasaegsete ja ergonoomiliste töövahendite valimine.

 • Koristusainete ja eriveede valik, doseerimise tähtsus.

 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia.

 • Koristuse planeerimine. Ressursside planeerimine. Koristusplaani koostamine.

 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.

 • Hinnapakkumise koostamine.

 • Mustuse märkamine kaardistamine ja ohtlikkuse määramine.

 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, ergonoomiline kasutamine ja hooldamine.

 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine.

 • Näidisruumide praktiline koristus koos aruteluga.

Detailsem sisu õppekavas.

Koolitajad: Ivika RaudseppPille NoolMarit Tamm.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: 

Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitus on välja töötatud mõeldes puhastusteenuste pakkujatele ja töötavatele puhastusteenindajatele. Osaleja saab ülevaate koristustööde põhitõdedest, et teenus oleks kvaliteetne, töötajat ja keskkonda säästev ning vastaks kliendi ootustele ja puhastusteenuse headele tavadele. Auditoorne õpe vaheldub paraktiliste tegevustega, et õiged töövõtted kinnistuksid.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 17.okt-17.nov, 17:00-20:00, graafiku alusel.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK puhastusteeninduse õppeklassis.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad või soovivad töötada puhastusteenindajana.

Teemad:

 • Aseptiline tööviis, lähtudes mustuse liigist desinfitseerimine (Covid-19).

 • Kaasaegsete ja ergonoomiliste töövahendite valimine.

 • Koristusainete ja eriveede valik, doseerimise tähtsus.

 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia.

 • Koristuse planeerimine. Ressursside planeerimine. Koristusplaani koostamine.

 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.

 • Hinnapakkumise koostamine.

 • Mustuse märkamine kaardistamine ja ohtlikkuse määramine.

 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, ergonoomiline kasutamine ja hooldamine.

 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine.

 • Näidisruumide praktiline koristus koos aruteluga.

Detailsem sisu õppekavas.

Koolitajad: Ivika RaudseppPille NoolMarit Tamm.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Lisainfo: 

Kaja Loorens, koolitusjuht

e-mail: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

tel: 5081016

KOGU KOOLITUSKALENDER