News

Parimate praktikate päev - õpetajate kogemuslood 03. June HKHK


Eelmise nädala kolmapäeval, 1. juunil pidasid HKHK töötajad parimate praktikate koostööpäeva, kus õpetajad said jagada oma kogemusi ning õnnestumisi õpetajana.

Ettekandjaid oli hulganisti ning teemaplokid jagunesid järgnevalt:

 • Õpetaja kui bränd
 • Õpetaja kvaliteedimärk
 • Õpetaja kui looja
 • Õpetaja kui e-õppe jumal
 • Ettevõtluse võitlused
 • Õpetamine vs „päris töö“
 • My name is…
 • Mis edasi? Õpioskuste mooduli rakendamine noortele 2022. a sügisest.

Parimate praktikate koostööpäev algas IT õpetaja Valdo Nõlvaku ettekandega. Ta rääkis teemal „töötaja kui bränd“ ning tutvustas enda loodud e-portfooliot ja rääkis kolleegidele selle tegemise kergustest ja raskustest.

Ettekanded jätkusid aina lõbusamalt. Puiduvaldkonna kutseõpetaja Aare Mehiste selgitas lustlikult kolleegidele, kuidas ta kutseõpetaja 6. taseme kvalifikatsiooni taotles. „Puutöömees sai tehtud, äkki saavad teisedki“, lisas ta naljatades oma ettekande lõpus kolleegidele. Muidugi saavad!

Siis oli käes kord kuulata toitlustusvaldkonna kutseõpetajat Aili Tervoneni, kes tutvustas osalejatele õppematerjalide loomise tagamaid. Aili on kogenud õppematerjalide looja, kellel on alati kindel visioon, milline tema loodav materjal välja peab nägema ja mida sisaldama. Ta uurib erinevate rahvuste toidukultuuri ja see tuleb tal tõesti hästi välja!

Järgmisena sai sõna kutseõpetaja Ülle Moks, kes koos õpetajate Eneli Uibo ja Heli Nõupuuga töötas välja veebipõhise mooduli 4. taseme kutseõppe õpilastele ja kes on saanud seda juba katsetada talvel õppetööd alustanud IT kasutajatoe tehnikute peal. Veebipõhine moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ on loodud Moodle platvormile ning selle maht on 3,5 EKAPit.  Ülle tõi oma ettekandes välja, et õpilased on selle veebipõhise mooduli hästi vastu võtnud ning nad soovivad õpetajatega seda praktiseerida ka järgmiste kursustega, kes nüüd sügisel alustavad. „See on mugav võimalus õpilasel iseseisvalt kodus õppida ning oma õppimise aega ise planeerida“, tõi ta välja mooduli tutvustuse lõpetuseks.

Ettekannete vahepeale tegi haridustehnoloog Airi aga lõbusa sirutuspausi, kus kandis ette mõningaid õpetajatest tehtud videoid, mis osalejatel naeratuse suule manasid. Olid ikka vahvad küll!

Parimate praktikate päev jätkus kutseõpetaja Pille Noolega, kes jagas oma kogemusi projektist „Praktiline turundus Haapsalu Kutsehariduskeskuses“ . Selle projekti tulemusena valmis õppijatel Läänemaa 4 ettevõtte tutvustavad reklaamvideod. Selleks toimus neil eelnevalt erinevaid koolitusi, kuidas kokku panna üks hea ja kõnekas reklaamvideo. Projekti jooksul tekkis osadel õpilastel ka idee luua õpilasfirma, mille nad edukalt valmis tegid. Projektitegevustest on õpetaja Pille loonud veebilehe, millest saab lugeda allolevalt lingilt: https://sites.google.com/hkhk.edu.ee/innove-ettevtlusprojekt/projekti-kirjeldus

Kui projektiarutelu oli lõppenud, asus kutseõpetaja Eneli Uibo kolleegidele tutvustama oma stažeerimiskogemust Fonteses. Ta rääkis õhinal kõigile, milline ettevõte Fontes on ning millega nad tegelevad. Nädala jooksul sai ta ise osaleda nende poolt korraldatavates töötubades ja vestlustel ja näha oma silmaga, kuidas hinnatakse inimest tööturu jaoks. Eneli ütles, et tol Sisutihe töö oli planeeritud. „Pehmed tegevused koolis on väga olulised, seda ei tasu üldse alahinnata – see on kõige alus!“, julgustas ta kolleege õpilastega rohkem majast välja õppekäikudele minema. Samuti soovitas ta kolleegidel silmaringi avardamiseks rohkem ettevõtetesse stažeerima minna.

Stažeerimisest rääkis kogemuslugusid ka puiduvaldkonna kutseõpetaja Mariliis Õunapuu, kellel oli võimalus sel õppeaastal Prantsusmaal ja Soomes stažeerimas käia. Ta jagas kolleegidele naljakaid seiku ja juhtumisi, mis tekkisid prakstlaste inglise keele oskamatusest, aga ka sealsest töökultuurist ning muustki. Soomes oli tal aga au koos Ülle Kübarsepaga kõpitseda Soome presidendi residentsi mööblit. Huvitav fakt oli Mariliisi jaoks see, et Soomes on aaderdamine kadunud kunst ning seda Mariliis omale seatud eesmärgina stažeerimise jooksul kogeda ei saanudki.

Teatavasti on HKHK-l tihedad rahvusvahelised suhted ning seetõttu jagasid kutseõpetaja Liisi Karydi ja õppedirektor Ülle Ojamäe oma välisprojektide kogemusi Iirimaalt ja Soomest ning seda, mis neile välismaal käies silma on jäänud ning mida nendest projektikohtumistest omalegi kooli kaasa sai võetud.

Parimate praktikate päev lõppes õpetajate Pille Alekandi ning Heli Nõupuu Avatud Meele Instituudi koolituse „Õppides loon ennasttagasivaatega ning sellega, kuidas järgneval õppeaastal õpitut rakendama asuda. Kõige meeledejäävamad sõnad neile pika koolitusprotsessi vältel olid „Ole kohal, ole avatud, ole Sina ise!“

Eelmise nädala kolmapäeval, 1. juunil pidasid HKHK töötajad parimate praktikate koostööpäeva, kus õpetajad said jagada oma kogemusi ning õnnestumisi õpetajana.

Ettekandjaid oli hulganisti ning teemaplokid jagunesid järgnevalt:

 • Õpetaja kui bränd
 • Õpetaja kvaliteedimärk
 • Õpetaja kui looja
 • Õpetaja kui e-õppe jumal
 • Ettevõtluse võitlused
 • Õpetamine vs „päris töö“
 • My name is…
 • Mis edasi? Õpioskuste mooduli rakendamine noortele 2022. a sügisest.

Parimate praktikate koostööpäev algas IT õpetaja Valdo Nõlvaku ettekandega. Ta rääkis teemal „töötaja kui bränd“ ning tutvustas enda loodud e-portfooliot ja rääkis kolleegidele selle tegemise kergustest ja raskustest.

Ettekanded jätkusid aina lõbusamalt. Puiduvaldkonna kutseõpetaja Aare Mehiste selgitas lustlikult kolleegidele, kuidas ta kutseõpetaja 6. taseme kvalifikatsiooni taotles. „Puutöömees sai tehtud, äkki saavad teisedki“, lisas ta naljatades oma ettekande lõpus kolleegidele. Muidugi saavad!

Siis oli käes kord kuulata toitlustusvaldkonna kutseõpetajat Aili Tervoneni, kes tutvustas osalejatele õppematerjalide loomise tagamaid. Aili on kogenud õppematerjalide looja, kellel on alati kindel visioon, milline tema loodav materjal välja peab nägema ja mida sisaldama. Ta uurib erinevate rahvuste toidukultuuri ja see tuleb tal tõesti hästi välja!

Järgmisena sai sõna kutseõpetaja Ülle Moks, kes koos õpetajate Eneli Uibo ja Heli Nõupuuga töötas välja veebipõhise mooduli 4. taseme kutseõppe õpilastele ja kes on saanud seda juba katsetada talvel õppetööd alustanud IT kasutajatoe tehnikute peal. Veebipõhine moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ on loodud Moodle platvormile ning selle maht on 3,5 EKAPit.  Ülle tõi oma ettekandes välja, et õpilased on selle veebipõhise mooduli hästi vastu võtnud ning nad soovivad õpetajatega seda praktiseerida ka järgmiste kursustega, kes nüüd sügisel alustavad. „See on mugav võimalus õpilasel iseseisvalt kodus õppida ning oma õppimise aega ise planeerida“, tõi ta välja mooduli tutvustuse lõpetuseks.

Ettekannete vahepeale tegi haridustehnoloog Airi aga lõbusa sirutuspausi, kus kandis ette mõningaid õpetajatest tehtud videoid, mis osalejatel naeratuse suule manasid. Olid ikka vahvad küll!

Parimate praktikate päev jätkus kutseõpetaja Pille Noolega, kes jagas oma kogemusi projektist „Praktiline turundus Haapsalu Kutsehariduskeskuses“ . Selle projekti tulemusena valmis õppijatel Läänemaa 4 ettevõtte tutvustavad reklaamvideod. Selleks toimus neil eelnevalt erinevaid koolitusi, kuidas kokku panna üks hea ja kõnekas reklaamvideo. Projekti jooksul tekkis osadel õpilastel ka idee luua õpilasfirma, mille nad edukalt valmis tegid. Projektitegevustest on õpetaja Pille loonud veebilehe, millest saab lugeda allolevalt lingilt: https://sites.google.com/hkhk.edu.ee/innove-ettevtlusprojekt/projekti-kirjeldus

Kui projektiarutelu oli lõppenud, asus kutseõpetaja Eneli Uibo kolleegidele tutvustama oma stažeerimiskogemust Fonteses. Ta rääkis õhinal kõigile, milline ettevõte Fontes on ning millega nad tegelevad. Nädala jooksul sai ta ise osaleda nende poolt korraldatavates töötubades ja vestlustel ja näha oma silmaga, kuidas hinnatakse inimest tööturu jaoks. Eneli ütles, et tol Sisutihe töö oli planeeritud. „Pehmed tegevused koolis on väga olulised, seda ei tasu üldse alahinnata – see on kõige alus!“, julgustas ta kolleege õpilastega rohkem majast välja õppekäikudele minema. Samuti soovitas ta kolleegidel silmaringi avardamiseks rohkem ettevõtetesse stažeerima minna.

Stažeerimisest rääkis kogemuslugusid ka puiduvaldkonna kutseõpetaja Mariliis Õunapuu, kellel oli võimalus sel õppeaastal Prantsusmaal ja Soomes stažeerimas käia. Ta jagas kolleegidele naljakaid seiku ja juhtumisi, mis tekkisid prakstlaste inglise keele oskamatusest, aga ka sealsest töökultuurist ning muustki. Soomes oli tal aga au koos Ülle Kübarsepaga kõpitseda Soome presidendi residentsi mööblit. Huvitav fakt oli Mariliisi jaoks see, et Soomes on aaderdamine kadunud kunst ning seda Mariliis omale seatud eesmärgina stažeerimise jooksul kogeda ei saanudki.

Teatavasti on HKHK-l tihedad rahvusvahelised suhted ning seetõttu jagasid kutseõpetaja Liisi Karydi ja õppedirektor Ülle Ojamäe oma välisprojektide kogemusi Iirimaalt ja Soomest ning seda, mis neile välismaal käies silma on jäänud ning mida nendest projektikohtumistest omalegi kooli kaasa sai võetud.

Parimate praktikate päev lõppes õpetajate Pille Alekandi ning Heli Nõupuu Avatud Meele Instituudi koolituse „Õppides loon ennasttagasivaatega ning sellega, kuidas järgneval õppeaastal õpitut rakendama asuda. Kõige meeledejäävamad sõnad neile pika koolitusprotsessi vältel olid „Ole kohal, ole avatud, ole Sina ise!“