Teenindaja toitlustusettevõttes


Registreeru koolitusele

Koolitus pakub kiiret võimalust toitlustusettevõtte klienditeenindajale lisaoskuste omandamiseks, aga ka toetab sektorisse sisenemiseks vajalike oskuste omandamist.

Läbiviimise aeg:  8. november - 13. detsember, teisipäeviti ja kolmapäeviti, 16:00-20:00

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õpperestoranis ja õppeköögis.

Koolituse maht: 58 akad. tundi.

Sihtrühm: Turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt, kes vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste pakkumiseks. Aga ka need huvilised, kes soovivad leida tööd teenindussektoris või alustada ettevõtlusega.

Teemad: 

      1. moodul. Hommikusöögi/peolaua serveerimine, väljapanek ja teenindamine

-Töö planeerimine ja korraldamine. Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid, söögisaali korrastamine ja eelkatete tegemine- linutamine, teenindaja töö ja tehnika, taldrikute kandmise võtted, lauanõude koristamise võtted, kandiku kandmise võtted, jookide serveerimine, erinevate roogade serveerimine. Abilaudade komplekteerimine. Tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine.

- Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine, kliendi nõustamine, tellimuste vastuvõtmine, toidu- ning joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine kassasüsteemi kasutamine, teenindussituatsiooni lõpetamine, kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine, klientidega arveldamine, kliendi ärasaatmine.

- Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, kohvi- ja tee jookide valmistamine.

- Peoteenindus ja selvelauad (furśett, bufee), ettevalmistamine, toitude serveerimine, teenindamine, korrastustööd.

      2. moodul. Hommikusöögi ja lihtsamate pagaritoodete valmistamine

-Köögiseadmete õpe ja hooldus k.a. köögi

- Hommikusöögid teraviljadest, piimatoodetest, salatid, munatooted, lihatooted, kalatooted, lihtsamad jahust pagaritooted, smuutid ja nende serveerimine. 

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad: Kersti ÕimTaavi  KuusikEnna Kallasvee.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Registreeru koolitusele

Koolitus pakub kiiret võimalust toitlustusettevõtte klienditeenindajale lisaoskuste omandamiseks, aga ka toetab sektorisse sisenemiseks vajalike oskuste omandamist.

Läbiviimise aeg:  8. november - 13. detsember, teisipäeviti ja kolmapäeviti, 16:00-20:00

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õpperestoranis ja õppeköögis.

Koolituse maht: 58 akad. tundi.

Sihtrühm: Turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt, kes vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste pakkumiseks. Aga ka need huvilised, kes soovivad leida tööd teenindussektoris või alustada ettevõtlusega.

Teemad: 

      1. moodul. Hommikusöögi/peolaua serveerimine, väljapanek ja teenindamine

-Töö planeerimine ja korraldamine. Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid, söögisaali korrastamine ja eelkatete tegemine- linutamine, teenindaja töö ja tehnika, taldrikute kandmise võtted, lauanõude koristamise võtted, kandiku kandmise võtted, jookide serveerimine, erinevate roogade serveerimine. Abilaudade komplekteerimine. Tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine.

- Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine, kliendi nõustamine, tellimuste vastuvõtmine, toidu- ning joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine kassasüsteemi kasutamine, teenindussituatsiooni lõpetamine, kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine, klientidega arveldamine, kliendi ärasaatmine.

- Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, kohvi- ja tee jookide valmistamine.

- Peoteenindus ja selvelauad (furśett, bufee), ettevalmistamine, toitude serveerimine, teenindamine, korrastustööd.

      2. moodul. Hommikusöögi ja lihtsamate pagaritoodete valmistamine

-Köögiseadmete õpe ja hooldus k.a. köögi

- Hommikusöögid teraviljadest, piimatoodetest, salatid, munatooted, lihatooted, kalatooted, lihtsamad jahust pagaritooted, smuutid ja nende serveerimine. 

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad: Kersti ÕimTaavi  KuusikEnna Kallasvee.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik