Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Hooldustöötaja 3. tase (töökohapõhine)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksHaridusnõudeta ja töötamine sotsiaal- või tervishoiu valdkonnasÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppena 2-3 päeva kuus (enamasti reedel).

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017  hooldustöötaja erialal õppima astumisel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.