Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


IT-tehnik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus ja elementaarne arvutikasutamise oskusÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Valdo Nõlvak, valdo.nolvak@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Andmebaaside ja -võrgu disain ning haldus

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: IT tehnik on vahelüli IT ja maailma vahel. Sinu peamine eesmärk on tulevikus tagada infosüsteemis hea tehniline kasutajatugi ja toimiv elektrooniline töökeskkond. Sinu haldusala on lai, sest pead aru saama ülesande või mure sisust. Tegeled ilmnenud vigade põhjuste välja selgitamisega. Prioritiseerima ülesandeid ja suutma leida parimad lahendused. Sinult oodatakse vastutuse võtmist ning töö tegemise oskust nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.  

Kui omad lahenduse leidmisele suunatud suhtumist, oskust oma aega ja tegevusi planeerida ning tahet õppida ja areneda, siis see eriala on just Sulle.

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.


Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 IT-tehniku osakutse.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik IT-valdkonnas õppima astujamisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.