Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Maaler

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalu, toomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppetöö algus: september 2021

Õppimine toimub tsükliõppena.

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Eriala lühitutvustus: Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ja välispindu ning teeb sageli ka tapeetimistöid. Tema töö annab pindadele puhta, uue ja värske ilme. Töötada tuleb enamasti seistes ja ronimist on palju. See eeldab head füüsilist vormi, vastupidavust ja kõrgusekartmatust. Maaler töötab üldjuhul siseruumides, kuid ta pahteldab ja värvib ka ehitiste välispindu. Valmis tuleb olla vahetustega tööks. Olenevalt tellijast ja objekti valmimistähtajast töötavad maalrid ka puhkepäevadel, hilisõhtul ja isegi öösiti.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
  • Seinte katmine rullmaterjalidega
  • Dekoratiivviimistlus dekoratiivvärvidega
  • PVC põrandakatete paigaldus
  • Kujunduse alused

Õppebaas:  HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida rullmaterjalide paigaldamist seinale, värvimist, pahteldamist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida plaatimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi koostöös erialaõpetajatega tundide raames praktilisi koolitusi uute ehitusmaterjalide tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Maaler, tase 4 kutsekvalifikatsiooni

Õppekava

Õppekeskkond