Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Maaler HEV õppijale

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus. Sobib HEV õppijaleÕppeaeg2 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalutoomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Eriala lühitutvustus: Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ja välispindu ning teeb sageli ka tapeetimistöid. Tema töö annab pindadele puhta, uue ja värske ilme. Töötada tuleb enamasti seistes ja ronimist on palju. See eeldab head füüsilist vormi, vastupidavust ja kõrgusekartmatust. Maaler töötab üldjuhul siseruumides, kuid ta pahteldab ja värvib ka ehitiste välispindu. Valmis tuleb olla vahetustega tööks. Olenevalt tellijast ja objekti valmimistähtajast töötavad maalrid ka puhkepäevadel, hilisõhtul ja isegi öösiti.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
  • Seinte katmine rullmaterjalidega
  • Dekoratiivviimistlus dekoratiivvärvidega

Eriala põhiõpetajad:

  • Tiit Lints
  • Mati Kisant

Õppebaas:  HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida rullmaterjalide paigaldamist seinale, värvimist, pahteldamist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida plaatimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi koostöös erialaõpetajatega tundide raames praktilisi koolitusi uute ehitusmaterjalide tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Maaler, tase 4 kutsekvalifikatsiooni

Õppekava

Õppekeskkond