Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Pehme mööbli valmistaja (töökohapõhine)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: sügis 2021

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppimine toimub tsükliõppena

Eriala lühitutvustus: Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Tubli meister oskab individuaalkorras eritellimisel mööblit valmistada, kus tuleb valmistada ise matriitsid, võtta lõiked, teha vastavad šabloonid ja lahendada polsterdamist nõudvaid ülesandeid. Sadulsepp tunneb erinevaid materjale, oskab valmistada käsitööna pehmet mööblit, teab renoveerimise ja konstrueerimise protsesse.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Mööbli karkassi koostamine
  • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine
  • Mööbli karkassi polsterdamine ja pealistamine
  • Praktika

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödes. Sadulsepatöödeks on eraldi õpperuum, kus on loodud töökohad praktiliseks õppeks.


Praktika:  Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 11 nädalat. Sel ajal viibib õpilane väljapool kooli ühes puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad.

Õppekava

Õppekeskkond