Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Puidutöötleja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksHaridusnõue puudubÕppeaeg1,5 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Eriala lühitutvustus: Puidutöötleja on oskustööline puidutöötlemise ettevõttes. Ta osaleb erinevates tööoperatsioonides mööbli koostamisel, viimistluse ettevalmistamisel ja materjalide transportimisel ning ladustamisel.

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas.

Õppekava

Õppekeskkond