Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Puidutöötleja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksHaridusnõue puudubÕppeaeg2 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: 5. september 2022

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Puidutöötleja on oskustööline puidutöötlemise ettevõttes. Ta osaleb erinevates tööoperatsioonides mööbli koostamisel, viimistluse ettevalmistamisel ja materjalide transportimisel ning ladustamisel.

Põhiõpingute moodulid:

 • Puidutöötleja alusteadmised
 • Puitmaterjalide lõiketöötlemine
 • Puittoodete valmistamine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Arvutiõpetus
 • Polsterdamine
 • Pehme mööbli karkassi koostamine
 • Puitehistöö
 • Puidust väikeesemete valmistamine
 • Puittoodete tööstuslik viimistlemine
 • Õpioskused
 • Lõputöö
 • Praktika 

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas.

Kutseeksam: Õpe lõppeb Puidutöötleja, tase 3 kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Õppekava

Õppekeskkond