Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Puusepp

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus ning töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg2 aastat

Ehituspuusepp ehk puitkonstuktsioonide ehitus

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalutoomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppimine toimub tsükliõppena 1 kord kuus 2 päeva

Õppetöö algus: veebruar 2022

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Eriala lühitutvustus: Ehituspuusepp oskab paigaldada põrandaid, aknaid ja uksi. Ehituspuusepp paneb kokku ja paigaldab sarikaid, puitkaari, talasid, tarasid, väravaid ja teisi puitehitisi. Ta oskab ehitada puithooneid ja katuseid. Värvipritsi ja -pihusti abil kannab ta puitmaterjalile ja -detailidele antiseptilisi, tulekindlaid värve ja teisi aineid.

Põhiõpingute moodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Sissejuhatus puitkonstruktsioonide ehituse eriala õpingutesse
 • Puitliidete valmistamine
 • Puitkarkass-seinte ehitamine
 • Puitvahelagede ja-põrandate ehitamine
 • Katusekonstruktsioonide ehitamine
 • Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine
 • Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
 • Troppimistööd
 • Puitrajatiste ehitamine
 • Praktika

Eriala põhiõpetaja: Villu Vapper

Õppebaas:  HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida rullmaterjalide paigaldamist seinale, värvimist, pahteldamist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida plaatimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi koostöös erialaõpetajatega tundide raames praktilisi koolitusi uute ehitusmaterjalide tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Õpe lõpeb Ehituspuusepp, tase 4 kutsekvalifikatsiooni eksamiga. 

Õppekava

Õppekeskkond