Jooniste lugemine ja puidust mööbliesemete valmistamine


Koolituse lõpuks õppija valmistab kasutamiskõlblikud tooted, näiteks tabureti, pingi ja riiuli järgides jooniseid, kõiki tööohutuse nõudeid, kasutades masin- ja käsitöötlemise võtteid.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 13.okt-1.dets, igal esmaspäeval ja neljapäeval 16:30-20:15

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, HKHK puidumaja klassis ja laboris, Õpperuumides on olemas kõik teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks vajalikud tingimused ja töövahendid. Ruumid vastavad töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele. Tööks vajalikud riided võtab õppija ise kaasa. Õpperuumidesse pääseb ka liikumispuudega õppija.

Koolituse maht: 64 akadeemilist tundi

Koolitaja. Aare Mehiste on HKHK puiduvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja (cnc, tehnilised joonised, praktiline mööbli valmistamine). Ta on tisleri lõputööde juhendaja ning tema juhendatavad on mitmetel kutsevõistlustel hästi esinenud. Aare on lõpetanud puidutöötlemise tehnik-tehnoloogi eriala (Võru Tööstustehnikum), omab mööblitisleri töökogemust erinevates firmades 20 a. HKHK aasta õpetaja (2017).

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb eelnev kokkupuude puidutöö valdkonnas.

Sihtrühm: õppele on oodatud erineva haridustaseme ja töökogemusega puutööst huvitatud tööealised inimesed, kes vajavad täiendusõpet. Aga ka inimesed, kes juba töötavad valdkonnas, kuid soovivad oma oskuseid värskendada.

Teemad:

 • Toodete ja materjali tutvustus, tehnoloogilise protsessi selgitus.

 • Tööohutus puidulõike pinkidel ja puidu käsitsi töötlemisel.

 • Jooniste lugemine, detailide spetsifikatsioon ja tehnoloogia kaardi koostamine.

 • Lahtilõikuskaardi koostamine kasutades arvutis normeerimis programmi.

 • Toorikute töötlemine.

 • Toodete montaaž.

 • Tappühenduste erinevad variandid.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Koolituse lõpuks õppija valmistab kasutamiskõlblikud tooted, näiteks tabureti, pingi ja riiuli järgides jooniseid, kõiki tööohutuse nõudeid, kasutades masin- ja käsitöötlemise võtteid.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 13.okt-1.dets, igal esmaspäeval ja neljapäeval 16:30-20:15

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, HKHK puidumaja klassis ja laboris, Õpperuumides on olemas kõik teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks vajalikud tingimused ja töövahendid. Ruumid vastavad töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele. Tööks vajalikud riided võtab õppija ise kaasa. Õpperuumidesse pääseb ka liikumispuudega õppija.

Koolituse maht: 64 akadeemilist tundi

Koolitaja. Aare Mehiste on HKHK puiduvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja (cnc, tehnilised joonised, praktiline mööbli valmistamine). Ta on tisleri lõputööde juhendaja ning tema juhendatavad on mitmetel kutsevõistlustel hästi esinenud. Aare on lõpetanud puidutöötlemise tehnik-tehnoloogi eriala (Võru Tööstustehnikum), omab mööblitisleri töökogemust erinevates firmades 20 a. HKHK aasta õpetaja (2017).

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb eelnev kokkupuude puidutöö valdkonnas.

Sihtrühm: õppele on oodatud erineva haridustaseme ja töökogemusega puutööst huvitatud tööealised inimesed, kes vajavad täiendusõpet. Aga ka inimesed, kes juba töötavad valdkonnas, kuid soovivad oma oskuseid värskendada.

Teemad:

 • Toodete ja materjali tutvustus, tehnoloogilise protsessi selgitus.

 • Tööohutus puidulõike pinkidel ja puidu käsitsi töötlemisel.

 • Jooniste lugemine, detailide spetsifikatsioon ja tehnoloogia kaardi koostamine.

 • Lahtilõikuskaardi koostamine kasutades arvutis normeerimis programmi.

 • Toorikute töötlemine.

 • Toodete montaaž.

 • Tappühenduste erinevad variandid.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.