Koka täiendõpe koos kutseeksamiks (kokk tase 4) ettevalmistamisega


Koolitus pakub toitlustusettevõtete kutsetunnistuseta kokkadele võimaluse arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Annab baasi kutseeksamiks (kokk tase 4) valmistumiseks.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  23.nov-30.märts, 17:00-21:00. 28 korda: vt jaanuari graafikut. Osad teooriatunnid saame teha läbi veebi, et säästa kaugemalt tulijaid, kuid lõviosa kordadest toimub koha peal.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamajas. Õppeköögis ja õppeklassis, osaliselt võib õppetöö toimuda ka mõnes eraettevõttes. 

Õppe alustamise nõuded ja sihtrühm: Kokana või abikokana töötav või koka erialase haridusega isik kellel puudub kutsetunnistus ja kellel on soov töötada koka erialal või kes vajab täiendavat ettevalmistust koka kutseeksami sooritamiseks.

Teemad:

 • Auditoorne töö:

 • Töö planeerimine ja korraldamine: töö planeerimine, enesekontrolli nõuded.

 • Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid.

 • Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted erimenüüd (toidutalumatus jm).

 • Kaupade haldamine; nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm.

 • Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid.

 • Teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

 • Praktiline töö:

 • Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine.

 • Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja puhastamine, käitlemisruumide puhastamine.

 • Toidutoorme eeltöötlemine.

 • Toitude valmistamine, salatid, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast, kalast,lisandid pearoogadele, kastmed,  magustoidud, plaadikoogid, joogid.

 • Teenindus ja müük; teeninduse ettevalmistus, eelkatete koostamine, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Juhtkoolitaja on Kaire Raba, lisaks temale on teisigi koolitajaid.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitus pakub toitlustusettevõtete kutsetunnistuseta kokkadele võimaluse arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Annab baasi kutseeksamiks (kokk tase 4) valmistumiseks.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  23.nov-30.märts, 17:00-21:00. 28 korda: vt jaanuari graafikut. Osad teooriatunnid saame teha läbi veebi, et säästa kaugemalt tulijaid, kuid lõviosa kordadest toimub koha peal.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamajas. Õppeköögis ja õppeklassis, osaliselt võib õppetöö toimuda ka mõnes eraettevõttes. 

Õppe alustamise nõuded ja sihtrühm: Kokana või abikokana töötav või koka erialase haridusega isik kellel puudub kutsetunnistus ja kellel on soov töötada koka erialal või kes vajab täiendavat ettevalmistust koka kutseeksami sooritamiseks.

Teemad:

 • Auditoorne töö:

 • Töö planeerimine ja korraldamine: töö planeerimine, enesekontrolli nõuded.

 • Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid.

 • Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted erimenüüd (toidutalumatus jm).

 • Kaupade haldamine; nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm.

 • Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid.

 • Teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

 • Praktiline töö:

 • Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine.

 • Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja puhastamine, käitlemisruumide puhastamine.

 • Toidutoorme eeltöötlemine.

 • Toitude valmistamine, salatid, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast, kalast,lisandid pearoogadele, kastmed,  magustoidud, plaadikoogid, joogid.

 • Teenindus ja müük; teeninduse ettevalmistus, eelkatete koostamine, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja. Juhtkoolitaja on Kaire Raba, lisaks temale on teisigi koolitajaid.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitusjuht Kaja Loorens