Koka täiendõpe koos kutseeksamiks (kokk tase 4) ettevalmistamisega


Koolitus pakub toitlustusettevõtete kutsetunnistuseta kokkadele võimaluse arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Annab baasi kutseeksamiks (kokk tase 4) valmistumiseks.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamajas. Õppeköögis ja õppeklassis, osaliselt võib õppetöö toimuda ka mõnes eraettevõttes. HKHK õppeköök on varustatud kaasajastatud seadmete ja vahenditega (13 töökohta). Sobib koka tasemeõppe läbiviimiseks, ruumid ning vahendid vastavad nõuetele. Õppetöö toimub individuaalselt, paaris ja ka grupitööna. Koolitusvahendid ja materjalid annab koolitaja. Õppeköögis on vahetusjalatsid kohustuslikud ning õppija peab arvestama koolituspäeva lõpus puhastus- ja koristustöödega (õppija osaleb praktilises õppes oma riietes).

Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi.

Koolitaja. Kaire Raba on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool (1995) toitlustusettevõtte juhtimine ja töökorraldamine eriala. Tal on pikaajaline toitlustusettevõtte juhtimise ja töötamiskogemus, Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja. 

Õppe alustamise nõuded ja sihtrühm: Kokana või abikokana töötav või koka erialase haridusega isik kellel puudub kutsetunnistus ja kellel on soov töötada koka erialal või kes vajab täiendavat ettevalmistust koka kutseeksami sooritamiseks.

Teemad:

 • Auditoorne töö:

 • Töö planeerimine ja korraldamine: töö planeerimine, enesekontrolli nõuded.

 • Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid.

 • Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted erimenüüd (toidutalumatus jm).

 • Kaupade haldamine; nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm.

 • Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid.

 • Teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

 • Praktiline töö:

 • Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine.

 • Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja puhastamine, käitlemisruumide puhastamine.

 • Toidutoorme eeltöötlemine.

 • Toitude valmistamine, salatid, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast, kalast,lisandid pearoogadele, kastmed,  magustoidud, plaadikoogid, joogid.

 • Teenindus ja müük; teeninduse ettevalmistus, eelkatete koostamine, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Koolitus pakub toitlustusettevõtete kutsetunnistuseta kokkadele võimaluse arendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Annab baasi kutseeksamiks (kokk tase 4) valmistumiseks.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamajas. Õppeköögis ja õppeklassis, osaliselt võib õppetöö toimuda ka mõnes eraettevõttes. HKHK õppeköök on varustatud kaasajastatud seadmete ja vahenditega (13 töökohta). Sobib koka tasemeõppe läbiviimiseks, ruumid ning vahendid vastavad nõuetele. Õppetöö toimub individuaalselt, paaris ja ka grupitööna. Koolitusvahendid ja materjalid annab koolitaja. Õppeköögis on vahetusjalatsid kohustuslikud ning õppija peab arvestama koolituspäeva lõpus puhastus- ja koristustöödega (õppija osaleb praktilises õppes oma riietes).

Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi.

Koolitaja. Kaire Raba on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool (1995) toitlustusettevõtte juhtimine ja töökorraldamine eriala. Tal on pikaajaline toitlustusettevõtte juhtimise ja töötamiskogemus, Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja. 

Õppe alustamise nõuded ja sihtrühm: Kokana või abikokana töötav või koka erialase haridusega isik kellel puudub kutsetunnistus ja kellel on soov töötada koka erialal või kes vajab täiendavat ettevalmistust koka kutseeksami sooritamiseks.

Teemad:

 • Auditoorne töö:

 • Töö planeerimine ja korraldamine: töö planeerimine, enesekontrolli nõuded.

 • Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid.

 • Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted erimenüüd (toidutalumatus jm).

 • Kaupade haldamine; nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm.

 • Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid.

 • Teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

 • Praktiline töö:

 • Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine.

 • Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja puhastamine, käitlemisruumide puhastamine.

 • Toidutoorme eeltöötlemine.

 • Toitude valmistamine, salatid, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast, kalast,lisandid pearoogadele, kastmed,  magustoidud, plaadikoogid, joogid.

 • Teenindus ja müük; teeninduse ettevalmistus, eelkatete koostamine, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.