Menüü koostamine ja kujundamine erinevate digilahenduste abil


Koolitusel õpitakse menüüd kui toitlustusettevõtte visiitkaarti koostama ja disainima kasutades erinevaid digitaalseid võimalusi. Lähtuvalt sihtrühmast, sündmusest ja ettevõtte äriideest.

Registreeru ootenimekirja siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: planeeritav aeg 2024 kevadel, kuuel päeval, õhtusel ajal

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpe toimub koha peal.

Õppega alustamise nõuded: osaleja on varem kokku puutunud menüüde koostamisega.

Keda ootame koolitusele? 

 • Toitlustuses töötavad inimesed, kes vastutavad menüüde koostamise ja visuaalse disaini eest: peakokad, toitlustusjuhid, restorani juhid, väiksemate ettevõtete puhul ka juhtkond.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Aili Tervonen on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, tase 6. Õpetaja alates 2001. aastast.

Teemad:

 • Gastronoomiliselt korrektse menüü kirjutamine lähtuvalt sihtrühmast, sh ka veebipõhiseid ühistöövahendeid kasutades.
 • Tasakaalustatud menüü koostamine ja Nutridata programm.
 • Menüü kujundamine erinevate tarkvarade abil. QR-kood. Autoriõigused.
 • Õpivara liigendamine, kaustade ja failide loomine veebis.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolitusel õpitakse menüüd kui toitlustusettevõtte visiitkaarti koostama ja disainima kasutades erinevaid digitaalseid võimalusi. Lähtuvalt sihtrühmast, sündmusest ja ettevõtte äriideest.

Registreeru ootenimekirja siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: planeeritav aeg 2024 kevadel, kuuel päeval, õhtusel ajal

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpe toimub koha peal.

Õppega alustamise nõuded: osaleja on varem kokku puutunud menüüde koostamisega.

Keda ootame koolitusele? 

 • Toitlustuses töötavad inimesed, kes vastutavad menüüde koostamise ja visuaalse disaini eest: peakokad, toitlustusjuhid, restorani juhid, väiksemate ettevõtete puhul ka juhtkond.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Aili Tervonen on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, tase 6. Õpetaja alates 2001. aastast.

Teemad:

 • Gastronoomiliselt korrektse menüü kirjutamine lähtuvalt sihtrühmast, sh ka veebipõhiseid ühistöövahendeid kasutades.
 • Tasakaalustatud menüü koostamine ja Nutridata programm.
 • Menüü kujundamine erinevate tarkvarade abil. QR-kood. Autoriõigused.
 • Õpivara liigendamine, kaustade ja failide loomine veebis.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik