Microsoft Excel algajatele

 • Koolitus toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Keskus on pikkade traditsioonidega koolitaja kus on suur kogemus erivajadusega inimeste õpetamisel kutseõppes ning erinevatel kursustel. Koolitus on suunatud programmi sihtgrupile, kuid soovime kaasata ka erivajadusega isikud, kes vajavad rahulikku õppe tempot ning saavad osaleda õppes päevasel ajal.

KOOLITUST 2021 AASTAL EI TOIMU

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi

Läbiviimise koht: õpe viiakse ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Kasutatakse arvutiklassi, mis on mõeldud õppe läbiviimiseks ja vastab töötervishoiu ja tööohutusalastele nõuetele.  Õpe toimub kooli arvutiklassis, kus kasutatakse programmi MS Excel. Klass on kohandatud erivajadustega inimestele ning ligipääsetav ratastooliga. Klassis on 12 õppekohta. Vajadusel saab rakendada e-keskkonda õppe korraldamiseks.

Läbiviimise aeg: koolitust ei toimu

Koolitaja on Avo Joorits. Arvutiõpetaja.

Sihtrühm: tööealised inimesed, kes vajavad tabeltöötluse alaseid teadmisi oma tööülesannete täitmiseks, töö kiirendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks ning oma töö dokumenteerimiseks

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutuse alased baasteadmised

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Andmete sisestamine tabelisse
 • Täitepideme kasutamine
 • Kopeerimine ning lõikamine
 • Erinevate lehtede kasutamine
 • Valemite koostamine
 • Veateated
 • Lihtsamate funktsioonide koostamine
 • Lahtrinimed
 • Tabelite vormindamine
 • Tingimuslik vormindamine
 • Diagrammide loomine
 • Andmete sorteerimine ning filtreerimine
 • Enamlevinud funktsioonide kasutamine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

KOOLITUST 2021 AASTAL EI TOIMU

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi

Läbiviimise koht: õpe viiakse ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Kasutatakse arvutiklassi, mis on mõeldud õppe läbiviimiseks ja vastab töötervishoiu ja tööohutusalastele nõuetele.  Õpe toimub kooli arvutiklassis, kus kasutatakse programmi MS Excel. Klass on kohandatud erivajadustega inimestele ning ligipääsetav ratastooliga. Klassis on 12 õppekohta. Vajadusel saab rakendada e-keskkonda õppe korraldamiseks.

Läbiviimise aeg: koolitust ei toimu

Koolitaja on Avo Joorits. Arvutiõpetaja.

Sihtrühm: tööealised inimesed, kes vajavad tabeltöötluse alaseid teadmisi oma tööülesannete täitmiseks, töö kiirendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks ning oma töö dokumenteerimiseks

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutuse alased baasteadmised

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Andmete sisestamine tabelisse
 • Täitepideme kasutamine
 • Kopeerimine ning lõikamine
 • Erinevate lehtede kasutamine
 • Valemite koostamine
 • Veateated
 • Lihtsamate funktsioonide koostamine
 • Lahtrinimed
 • Tabelite vormindamine
 • Tingimuslik vormindamine
 • Diagrammide loomine
 • Andmete sorteerimine ning filtreerimine
 • Enamlevinud funktsioonide kasutamine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.