Pottsepatööde kursus


KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 80 akadeemilist tundi

Läbiviimise koht: Tennise 10/12, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja, kus on olemas kõik õppetööks vajalikud vahendid. Praktilisele õppele tulles võtab õppija kaasa isiklikud tööriided.

Läbiviimise aeg: 27. jaanuar kuni 18. märts. Neljapäeviti ja reedeti, 5 akad tundi korraga, kell 17:00-21:00 (16 õppepäeva)

Koolitaja on Harri Sinimeri. Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja ja koolitaja

Sihtrühm: isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Töötervishoiu, tööohutus- ,ja keskkonna nõuded
 • Suhtlemine kliendiga
 • Soojavajaduse arvutamine
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid
 • Tööriistad ja tööde tehnoloogia
 • Tuleohutusseadus
 • Küttesüsteemide tuleohutusnõuded
 • Ehitusseadustik
 • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide ehitamine, rekonstrueerimine ja lammutamine

Hind osalejale on 550,00 eurot.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 80 akadeemilist tundi

Läbiviimise koht: Tennise 10/12, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja, kus on olemas kõik õppetööks vajalikud vahendid. Praktilisele õppele tulles võtab õppija kaasa isiklikud tööriided.

Läbiviimise aeg: 27. jaanuar kuni 18. märts. Neljapäeviti ja reedeti, 5 akad tundi korraga, kell 17:00-21:00 (16 õppepäeva)

Koolitaja on Harri Sinimeri. Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja ja koolitaja

Sihtrühm: isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Töötervishoiu, tööohutus- ,ja keskkonna nõuded
 • Suhtlemine kliendiga
 • Soojavajaduse arvutamine
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid
 • Tööriistad ja tööde tehnoloogia
 • Tuleohutusseadus
 • Küttesüsteemide tuleohutusnõuded
 • Ehitusseadustik
 • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide ehitamine, rekonstrueerimine ja lammutamine

Hind osalejale on 550,00 eurot.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD