Oluline

Suvine vastuvõtt on avatud! 02. mai HKHK


Vastuvõtt 2023/2024 õppeaastal

Avalduse esitamiseks mine veebilehele sais.ee või broneeri aeg avalduse esitamiseks koolis kohapeal. Broneerimine ja dokumentide vastuvõtt E-R kl 10-14 telefonil 666 1751 või kirjutades vastuvott@hkhk.edu.ee

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

KUTSEKESKHARIDUSÕPE (4. TASE) PÄRAST PÕHIKOOLI LÕPETAMIST, 3 AASTAT:

KUTSEÕPE PÄRAST PÕHIKOOLI LÕPETAMIST:

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE:

ÜLDHARIDUSÕPE:

Avaldusi on võimalik esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS alates 1. maist 2023. Sisenedes keskkonda, tuleb lehel vajutada "Otsi konkursse" ning leida õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Tutvu ka tulevase õppija infolehegaVeebiinfotund kevadise vastuvõtu erialade tutvustamiseks toimub 24. augustil kell 17-18 Google Meetis (vajuta lingile ja liitu infotunniga)

Vastuvõtuvestlus ja test toimuvad vastavalt kandideerimIsavaldusel välja toodud kuupäeval.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

1) avaldus elektroonselt; vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

 • täidetakse elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • täidetakse kokkuleppel koolis kohapeal (vajalik kehtiv ID-kaart)

2) isikut tõendav dokument

 • pass või ID kaart

3) haridust tõendav dokument - enne lõputunnistuse kättesaamist võib esitada koopia lõpetava klassi hinnetelehest või klassitunnistusest!

 • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
 • põhikooli lõpetajatel klassitunnistus või väljavõte õpingukaardist
 • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha ja õppimatulekut kinnitada SAISis.

 

 

Vastuvõtt 2023/2024 õppeaastal

Avalduse esitamiseks mine veebilehele sais.ee või broneeri aeg avalduse esitamiseks koolis kohapeal. Broneerimine ja dokumentide vastuvõtt E-R kl 10-14 telefonil 666 1751 või kirjutades vastuvott@hkhk.edu.ee

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

KUTSEKESKHARIDUSÕPE (4. TASE) PÄRAST PÕHIKOOLI LÕPETAMIST, 3 AASTAT:

KUTSEÕPE PÄRAST PÕHIKOOLI LÕPETAMIST:

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE:

ÜLDHARIDUSÕPE:

Avaldusi on võimalik esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS alates 1. maist 2023. Sisenedes keskkonda, tuleb lehel vajutada "Otsi konkursse" ning leida õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Tutvu ka tulevase õppija infolehegaVeebiinfotund kevadise vastuvõtu erialade tutvustamiseks toimub 24. augustil kell 17-18 Google Meetis (vajuta lingile ja liitu infotunniga)

Vastuvõtuvestlus ja test toimuvad vastavalt kandideerimIsavaldusel välja toodud kuupäeval.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

1) avaldus elektroonselt; vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

 • täidetakse elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • täidetakse kokkuleppel koolis kohapeal (vajalik kehtiv ID-kaart)

2) isikut tõendav dokument

 • pass või ID kaart

3) haridust tõendav dokument - enne lõputunnistuse kättesaamist võib esitada koopia lõpetava klassi hinnetelehest või klassitunnistusest!

 • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
 • põhikooli lõpetajatel klassitunnistus või väljavõte õpingukaardist
 • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha ja õppimatulekut kinnitada SAISis.

 

 

hkhk
hkhk