Oluline

Talvine vastuvõtt kestab kuni 31. jaanuarini! 26. november HKHK

Esmaspäeval, 30. novembril algab talvine vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS.


VASTUVÕTT TOIMUB JÄRGMISTEL KUTSEÕPPE ERIALADEL ( TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES): 

Võtame vastu avaldusi ka ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele. 

Vastuvõtuvestlused toimuvad koolis kohapeal.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • avaldus elektroonselt; vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus
  • täidetakse elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
  • täidetakse kokkuleppel koolis kohapeal (vajalik kehtiv ID-kaart)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument.

Täpsem info vastuvõtutingimuste kohta e-maili aadressil vastuvott@hkhk.edu.ee või telefonil +372 666 1751 (Maarika Kuik).

VASTUVÕTT TOIMUB JÄRGMISTEL KUTSEÕPPE ERIALADEL ( TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES): 

Võtame vastu avaldusi ka ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele. 

Vastuvõtuvestlused toimuvad koolis kohapeal.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • avaldus elektroonselt; vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus
  • täidetakse elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
  • täidetakse kokkuleppel koolis kohapeal (vajalik kehtiv ID-kaart)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument.

Täpsem info vastuvõtutingimuste kohta e-maili aadressil vastuvott@hkhk.edu.ee või telefonil +372 666 1751 (Maarika Kuik).