News

VÕTA õpitu ja kogetu kaasa! 21. September HKHK

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas varasemad õpingud ja töökogemus võiksid aidata sul uuesti õppima asuda või oma õppekava täita?
Tutvusta endale VÕTA-d!


VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) võimaldab sul oma teadmisi ja oskusi väärtustada, olenemata nende omandamise viisist või ajast. Seda saab kasutada mitmel viisil, sealhulgas õppeasutusse sisseastumisel, poolelijäänud õpingute jätkamiseks, õppekava vahetamiseks ja kutse omistamiseks.

 Miks see on kasulik?

  • Aitab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele.
  • Vähendab õppekava läbimisele kuluvat aega.
  • Toetab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist.
  • Suurendab motivatsiooni elukestvaks õppeks.
  • Muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised.

Rohkem infot VÕTA kohta leiad HKHK kodulehelt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Lisaks saad kuulata Äripäeva raadiosaadet "Õppetund", kus räägitakse VÕTA-st ja selle eelistest!

Kui sul on küsimusi või vajad abi VÕTA-ga seotud küsimustes, võta ühendust meie kooli VÕTA koordinaatori Marju Heldemaga:
 marju.heldema@hkhk.edu.ee
 +372 666 1747

VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) võimaldab sul oma teadmisi ja oskusi väärtustada, olenemata nende omandamise viisist või ajast. Seda saab kasutada mitmel viisil, sealhulgas õppeasutusse sisseastumisel, poolelijäänud õpingute jätkamiseks, õppekava vahetamiseks ja kutse omistamiseks.

 Miks see on kasulik?

  • Aitab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele.
  • Vähendab õppekava läbimisele kuluvat aega.
  • Toetab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist.
  • Suurendab motivatsiooni elukestvaks õppeks.
  • Muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised.

Rohkem infot VÕTA kohta leiad HKHK kodulehelt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Lisaks saad kuulata Äripäeva raadiosaadet "Õppetund", kus räägitakse VÕTA-st ja selle eelistest!

Kui sul on küsimusi või vajad abi VÕTA-ga seotud küsimustes, võta ühendust meie kooli VÕTA koordinaatori Marju Heldemaga:
 marju.heldema@hkhk.edu.ee
 +372 666 1747