Õppetöö algus: september 2024

Bürooassistent on ettevõttes keskne tegelane, kes seisab hea bürootöö ladusa toimimise eest, toetades klienditeenindust ning dokumenditööd. Pakub ettevõttes tehnilist tuge, teenindab ametikohtumisi  ja korraldab olmetegevusi. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.  Meie õpetajate eestvedamisel saab sinust hea suhtlemis- ja arvuti kasutamisoskusega spetsialist. Seega ootame õppima noori, kes julgevad ja tahavad suhelda nii eesti- kui võõrkeeles, suudavad kiirelt, paindlikult ja korrektselt tegutseda. Ärimaailmas loob sulle eelise pingetaluvus, planeerimisoskus ning korrektsus ja esinduslikkus.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Organisatsiooni töökorraldus
  • Organisatsiooni suhtekorraldus
  • Dokumentide haldamine
  • Arhiveerimine
  • Arhiivi säilitamine ja kaitse

Praktikad: praktika kestvus kokku on ligikaudu 26 nädalat ning toimub kõigil kolmel aastal ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites.

Kutseeksamid: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Bürooassistent tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Isikliku huvi korral on võimalik sooritada ka Arhiivikorrastaja tase 4 kutseeksam.

Edasiõppimise võimalused: erialaseid õpinguid on võimalik jätkata kutsekoolis (sekretär tase 5, raamatupidaja tase 5 erialal) või kõrgkoolis.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot saad:  Ülle Moks, ylle.moks [at] hkhk.edu.ee, vastuvõtu telefon +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Raamatupidamine
Pictures: 
Bürootöö
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Sekretäri- ja kontoritöö4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusStatsionaarne, koolipõhinePõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)3 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
2