Õppetöö algus: 2. september 2024

ESITA AVALDUS

Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevalikuõpe, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut edasisele haridusteele või tööturule.

Kutsevalikuõpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest lähtuvalt kuni 1 aasta. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust tööeluks või õpingute jätkamiseks. Õppe ajal on kõigile kutsevaliku õppe õpilastele koolilõuna, transpordihüvitis ja õppetoetus.

Kutsevaliku õpe sobib noorele, kes:

  • ei ole kindel oma karjäärivalikutes

  • on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis ja on vähemalt 17-aastane

  • ei tööta ega õpi

Põhiõpetajad:

  • Ingrid Juht
  • Hanna Anett Kari
  • Tiit Lints
  • Marju Heldema
  • Maarja Koppelmaa
  • Rain Koor
  • Maris Siemes

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Kutsevaliku õpe
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
2. taseme kutseõpeStatsionaarne, koolipõhineHaridusnõue puudubkuni 1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1