Muutuste juhtimine


KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 32 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK õppeklassis, kus on olemas kõik õppetööks vajalikud vahendid.

Läbiviimise aeg: 28.september kuni 15.november (28.sept; 4.okt, 11.okt, 19.okt, 27.okt, 2.nov, 10.nov, 15.nov). Õppetöö toimub kell 17:00-20:15.

Koolitust juhendavad andragoogid Cynne Põldäär ja Kaire Povilaitis. Cynne Põldäär on  andragoog ning omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6). Cynne on koolitanud alustavaid ettevõtjaid ning üliõpilasi aastast 2011. Tema valdkondadeks on ettevõtlus, juhtimine, tööseadusandlus ning täiskasvanuharidus. Cynne töötas seitse aastat maakondlikus arenduskeskuses, aidates selle ajaga luua ettevõtteid, nõustades äriplaane ning erinevaid rahataotlusprojekte. Ta on kahe pere-ettevõtte juhatuse liige. Kaire Povilaitis  on andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 6), ta on koolitusettevõtja ning koolitusvaldkonnas tegutsenud alates 2008. aastast. Kaire koolitab sisekoolitajaid, annab loenguid Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning juhendab kovisioonigruppe. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja juhendamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt). Muutused saavad alguse meist enesest, mistõttu keskendumegi koolitusel enesearengule ja seeläbi muudatuste juhtimisele ka organisatsioonides ja gruppides.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Muudatuste liigid, kaardistamine ja planeeritavad tegevused
 • Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
 • Toimetulek muutustega (väärtused, desorientatsioon, kohanemine, enesetõhusus)
 • Õppiv organisatsioon
 • Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
 • Motivatsioon (juhi mõju motivatsioonile, enesearenguliste hoiakute toetamine, kogemustega arvestamine, kaasava keskkonna loomine, ohud- manipuleerimine, indoktrinatsioon, võim )
 • Grupiprotsessid, rollid (orientatsioon probleemilahendusele vs suhetele)
 • Strateegiad muutuste elluviimiseks (kommunikatsioon, kaasamine, toetamine, arenguplaan, prototüüpimine, disainmõtlemine)
 • Arenguplaani koostamine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 32 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK õppeklassis, kus on olemas kõik õppetööks vajalikud vahendid.

Läbiviimise aeg: 28.september kuni 15.november (28.sept; 4.okt, 11.okt, 19.okt, 27.okt, 2.nov, 10.nov, 15.nov). Õppetöö toimub kell 17:00-20:15.

Koolitust juhendavad andragoogid Cynne Põldäär ja Kaire Povilaitis. Cynne Põldäär on  andragoog ning omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6). Cynne on koolitanud alustavaid ettevõtjaid ning üliõpilasi aastast 2011. Tema valdkondadeks on ettevõtlus, juhtimine, tööseadusandlus ning täiskasvanuharidus. Cynne töötas seitse aastat maakondlikus arenduskeskuses, aidates selle ajaga luua ettevõtteid, nõustades äriplaane ning erinevaid rahataotlusprojekte. Ta on kahe pere-ettevõtte juhatuse liige. Kaire Povilaitis  on andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 6), ta on koolitusettevõtja ning koolitusvaldkonnas tegutsenud alates 2008. aastast. Kaire koolitab sisekoolitajaid, annab loenguid Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning juhendab kovisioonigruppe. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja juhendamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt). Muutused saavad alguse meist enesest, mistõttu keskendumegi koolitusel enesearengule ja seeläbi muudatuste juhtimisele ka organisatsioonides ja gruppides.

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Muudatuste liigid, kaardistamine ja planeeritavad tegevused
 • Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
 • Toimetulek muutustega (väärtused, desorientatsioon, kohanemine, enesetõhusus)
 • Õppiv organisatsioon
 • Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
 • Motivatsioon (juhi mõju motivatsioonile, enesearenguliste hoiakute toetamine, kogemustega arvestamine, kaasava keskkonna loomine, ohud- manipuleerimine, indoktrinatsioon, võim )
 • Grupiprotsessid, rollid (orientatsioon probleemilahendusele vs suhetele)
 • Strateegiad muutuste elluviimiseks (kommunikatsioon, kaasamine, toetamine, arenguplaan, prototüüpimine, disainmõtlemine)
 • Arenguplaani koostamine

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.