RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

2016. aastal HKHK aktiivse rahvusvahelise töö tulemusena saadud Erasmus+ Kutsehariduse Harta on viimaste aastate jooksul toonud koolile palju uusi koostööpartereid ning seetõttu on suurenenud ka väliskülaliste arv, kes HKHK-t külastab.