ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: sügis 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Hea mööblirestauraator säilitab ja taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. Ta oskab koostada ja valmistada mööbli- ja puittooteid, tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Mööblirestauraatorilt eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust ja vastutustunnet.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus mööblirestauraatori eriala õpingutesse
  • Puidu lõiketöötlemine
  • Puitmööbli restaureerimine
  • Materjalide juurdelõikus ja õmblemine
  • Mööbli polstri restaureerimine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

  • Mariliis Õunapuu
  • Epp Klimenko
  • Reelika Smill

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödes. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu.


Praktikad: Praktika ajal viibib õpilane väljapool kooli mööblirestaureerimis- või puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Mööblirestauraator, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt, komisjoni kuuluvad mööblirestaureesimise ettevõtete spetsialistid.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Puidutöö
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, koolipõhinePõhiharidus2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1