Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalu, toomas.kivisalu [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Eriala lühitutvustus: Õppekava eesmärgiks on tundma õppida valtsplekk-katuse paigalduseks kasutatavaid materjale, nende omadusi, aluskatuse ehitamise nõudeid ning valtskatuste ehitusfüüsikalisi protsesse. Õpitakse kasutama plekksepatööks vajalikke töövahendeid ning töös ettetulevate sõlmede lahendamist ja kombineerimist.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Ehitusplekksepa üldteadmised
  • Plekkdetailide valmistamine
  • Plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele
  • Valtskatuste paigaldamine
  • Profiilplekk-katuste paigaldamine

Eriala põhiõpetajad:

  • Tõnu Kraav
  • Villu Vapper

Õppebaas: HKHK ehitusmajas asub plekksepatööde õppeklass õppetööks vajalike masinate, tööpinkide ja tööriistadega.


Praktika: Ettevõttepraktika plekksepatöökojas toimub paralleelselt õppetööga. Kõik praktikad lõppevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Ehitusplekksepp, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
3. taseme kutseõpe, esmaõpeMittestatsionaarne, koolipõhineHaridusnõue puudub1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1