Toitlustusteenindaja põhioskuste koolitus


Koolitusele registreerumine Kui registreerimine õnnestus, tuleb selle kohta automaatne teavitus e-mailile. Kui seda ei tulnud, proovi uuesti või võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg:  28. veebruar - 22. märts, teisipäeviti ja kolmapäeviti, 16:00-20:00. Kokku viiel nädalal.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õpperestoranis ja õpperuumides, mis on mõeldud toitlustusteenindajate õppeks ning varustatud vajalike tehniliste jm vahenditega.

Koolituse maht: 38 akad. tundi.

Sihtrühm: Turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja) tööle toitlustusettevõttesse. Samuti erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad asuda (hooaja) tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.

Teemad: 

  • Töö planeerimine ja korraldamine.
  • Teenindussituatsioonid.
  • Veinid. Kohvi- ja teejoogid. 
  • Catering ja peoteenindus.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad Kersti Õim ja Enna Kallasvee.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolitusele registreerumine Kui registreerimine õnnestus, tuleb selle kohta automaatne teavitus e-mailile. Kui seda ei tulnud, proovi uuesti või võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg:  28. veebruar - 22. märts, teisipäeviti ja kolmapäeviti, 16:00-20:00. Kokku viiel nädalal.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õpperestoranis ja õpperuumides, mis on mõeldud toitlustusteenindajate õppeks ning varustatud vajalike tehniliste jm vahenditega.

Koolituse maht: 38 akad. tundi.

Sihtrühm: Turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja) tööle toitlustusettevõttesse. Samuti erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad asuda (hooaja) tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.

Teemad: 

  • Töö planeerimine ja korraldamine.
  • Teenindussituatsioonid.
  • Veinid. Kohvi- ja teejoogid. 
  • Catering ja peoteenindus.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad Kersti Õim ja Enna Kallasvee.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER