Toitlustusteenindaja põhioskuste koolitus


Koolitusele registreerumine

Läbiviimise aeg:  7. veebruar - 1. märts, teisipäeviti ja kolmapäeviti, 16:00-20:00

Läbiviimise koht: Koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õpperuumides, Ehitajate tee 3: teenindusklassis ja õpperuumides, mis on mõeldud toitlustusteenindajate õppeks ning varustatud vajalike tehniliste jm vahenditega.

Koolituse maht: 38 akad. tundi.

Koolitajad. Kersti Õim omab töökogemust toitlustusettevõtetes enne kutsekooli tööle asumist 16 aastat, alates 2008. aastast töötab Haapsalu KHK teenindusjuht- kutseõpetajana. Kersti on lõpetanud Eesti hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala ja on Eesti Kelnerite Liidu liige. Enna Kallasvee on turismivaldkonna õpetaja ja joogikoolitaja, õppeosakonna juhataja.

Sihtrühm: Turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja) tööle toitlustusettevõttesse. Samuti erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad asuda (hooaja) tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.

Teemad: 

Töö planeerimine ja korraldamine. Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid, koostöö köögiga. Söögisaali korrastamine ja eelkatete tegemine- linutamine, teenindaja töö ja tehnika, taldrikute kandmise võtted, lauanõude koristamise võtted, kandiku kandmise võtted, vaagnalt serveerimise tehnika, jookide serveerimine, erinevate roogade serveerimine. Töö väljastusliinis. Abilaudade komplekteerimine. Tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine .

Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide juhatamine söögisaali (ja lauda),  klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine,  kliendi nõustamine,  tellimuste vastuvõtmine ja edastamine ,toidu- ning joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine,  kassasüsteemi kasutamine, teenindussituatsiooni lõpetamine,  kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine,  klientidega arveldamine,  kliendi ärasaatmine 

Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide valmistamine. 

Catering ja peoteenindus, selvelauad, toitlustusürituste ettevalmistamine. Teenindusruumide ja vahendite ettevalmistus, ürituse info ning toitude ja jookidega tutvumine,  teeninduskäik,  ürituse lõpetamine, praktiline lõputöö.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Koolitusele registreerumine

Läbiviimise aeg:  7. veebruar - 1. märts, teisipäeviti ja kolmapäeviti, 16:00-20:00

Läbiviimise koht: Koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õpperuumides, Ehitajate tee 3: teenindusklassis ja õpperuumides, mis on mõeldud toitlustusteenindajate õppeks ning varustatud vajalike tehniliste jm vahenditega.

Koolituse maht: 38 akad. tundi.

Koolitajad. Kersti Õim omab töökogemust toitlustusettevõtetes enne kutsekooli tööle asumist 16 aastat, alates 2008. aastast töötab Haapsalu KHK teenindusjuht- kutseõpetajana. Kersti on lõpetanud Eesti hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala ja on Eesti Kelnerite Liidu liige. Enna Kallasvee on turismivaldkonna õpetaja ja joogikoolitaja, õppeosakonna juhataja.

Sihtrühm: Turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja) tööle toitlustusettevõttesse. Samuti erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad asuda (hooaja) tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.

Teemad: 

Töö planeerimine ja korraldamine. Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid, koostöö köögiga. Söögisaali korrastamine ja eelkatete tegemine- linutamine, teenindaja töö ja tehnika, taldrikute kandmise võtted, lauanõude koristamise võtted, kandiku kandmise võtted, vaagnalt serveerimise tehnika, jookide serveerimine, erinevate roogade serveerimine. Töö väljastusliinis. Abilaudade komplekteerimine. Tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine .

Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide juhatamine söögisaali (ja lauda),  klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine,  kliendi nõustamine,  tellimuste vastuvõtmine ja edastamine ,toidu- ning joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine,  kassasüsteemi kasutamine, teenindussituatsiooni lõpetamine,  kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine,  klientidega arveldamine,  kliendi ärasaatmine 

Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide valmistamine. 

Catering ja peoteenindus, selvelauad, toitlustusürituste ettevalmistamine. Teenindusruumide ja vahendite ettevalmistus, ürituse info ning toitude ja jookidega tutvumine,  teeninduskäik,  ürituse lõpetamine, praktiline lõputöö.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.