Lisainfot eriala kohta annab Margus Kripsmargus.krips [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: sügis 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Eriala lühitutvustus: Ehitusplekksepa 4. taseme jätkuõppes õpitakse, kuidas valmistada ja paigaldada puidust katuse ja seina roovitust, järgides tehnoloogia- ja ohutusnõudeid; kuidas valmistada ja paigaldada plekkmaterjalist katusekatteid ja nende detaile ning fassaadikatteid, järgides etteantud tööjuhiseid ja materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ning ohutustehnika nõudeid. Samuti seda, kuidas valmistada ja paigaldada katustele ning fassaadidele vihmavee äravoolusüsteeme, järgides igasuguse töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Ehitusplekksepa üldteadmised
  • Plekkdetailide valmistamine
  • Plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele
  • Valtsplekkkatuste paigaldamine
  • Profiilplekk-katuste paigaldamine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

  • Tõnu Kraav
  • Villu Vapper

Õppebaas: HKHK ehitusmajas asub plekksepatööde õppeklass õppetööks vajalike masinate, tööpinkide ja tööriistadega.


Praktika: Ettevõttepraktika plekksepatöökojas toimub paralleelselt õppetööga. Kõik praktikad lõppevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Ehitusplekksepp, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, jätkuõpeMittestatsionaarne, koolipõhine Põhiharidus ja eelnev ehitusplekksepa töökogemus1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1