Ravimikoolitus sotsiaalhoolekande töötajatele


Koolitus arendab sotsiaalhoolekande töötajate ravimialaseid teadmiseid ja oskuseid. Õpiväljundid on seotud Hooldustöötaja tase 4 kutsestandardiga.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja. Auditoorne 20 kohaline õppetöö klass, mis on varustatud vajaliku esitlusetehnikaga. Ruum vastab õppe läbiviimiseks vajalikele nõuetele. Koolitusmaterjalid koostab koolitaja. Soovijatel on võimalus kasutada arvuteid, tahvelarvuteid või kooli raamatukogu.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Riin Rosenperk on Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde, Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Õppe alustamise nõuded: töö sotsiaaltöö valdkonnas, õppijal on läbitud esmaabi koolitus.

Sihtrühm: erialase hariduseta inimesed, kes vajavad teadmisi tööks sotsiaalhoolekandes ning puutuvad kokku ravimite manustamisega klientidele. Koolitus sobib täiendusõppeks töötavatele sotsiaaltöötajatele, hooldustöötajatele ja tegevusjuhendajatele.

Teemad:

1. Farmakoloogia põhimõisteid ja ravimite klassifikatsioon. Ravimid, millega puutuvad kokku sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad  töös klientidega. Ravimivormid (2 akad tundi)

2. Ravimite äratundmine, ravimigrupi kuuluvust (nt neuroleptikumid) , ravimi põhitoime ja kõrval- ja koostoime ilmingud. Erinevad rahustid, nende mõju ning  kõrvalmõjud. Esmaabi andmine kõrvaltoimete ilmnemisel (6 akad tundi)

3. Erinevate ravimvormide manustamine ja ordineeritud dooside arvutamine. Praktilised ülesanded (2 akad tundi)

4. Erinevad psüühilised häired ja haigusseisundid (skisofreenia, obsessiiv-kompulsiivne käitusmihäire ja nende häirete puhul tarvitatavad ravimid. Suhkruhaigus). Seminar  (8 akad tundi)

5. Ravimite hoiustamine ja turvaline manustamine patsiendile vastavalt ordineeritud raviskeemile. Ravimite hoiustamise turvameetmeid, isiklik vastutust ja eeskirjad ning reeglid  (2 akad tundi)

6. Seadusandlusest tulenevad nõuded ja võimalused töös kliendiga, kes tarvitavad regulaarselt ravimeid (4 akad tundi).  

7. Kokkuvõtted, tagasiside ja hindamine. (2 akad tundi)

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Koolitus arendab sotsiaalhoolekande töötajate ravimialaseid teadmiseid ja oskuseid. Õpiväljundid on seotud Hooldustöötaja tase 4 kutsestandardiga.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja. Auditoorne 20 kohaline õppetöö klass, mis on varustatud vajaliku esitlusetehnikaga. Ruum vastab õppe läbiviimiseks vajalikele nõuetele. Koolitusmaterjalid koostab koolitaja. Soovijatel on võimalus kasutada arvuteid, tahvelarvuteid või kooli raamatukogu.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Riin Rosenperk on Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde, Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Õppe alustamise nõuded: töö sotsiaaltöö valdkonnas, õppijal on läbitud esmaabi koolitus.

Sihtrühm: erialase hariduseta inimesed, kes vajavad teadmisi tööks sotsiaalhoolekandes ning puutuvad kokku ravimite manustamisega klientidele. Koolitus sobib täiendusõppeks töötavatele sotsiaaltöötajatele, hooldustöötajatele ja tegevusjuhendajatele.

Teemad:

1. Farmakoloogia põhimõisteid ja ravimite klassifikatsioon. Ravimid, millega puutuvad kokku sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad  töös klientidega. Ravimivormid (2 akad tundi)

2. Ravimite äratundmine, ravimigrupi kuuluvust (nt neuroleptikumid) , ravimi põhitoime ja kõrval- ja koostoime ilmingud. Erinevad rahustid, nende mõju ning  kõrvalmõjud. Esmaabi andmine kõrvaltoimete ilmnemisel (6 akad tundi)

3. Erinevate ravimvormide manustamine ja ordineeritud dooside arvutamine. Praktilised ülesanded (2 akad tundi)

4. Erinevad psüühilised häired ja haigusseisundid (skisofreenia, obsessiiv-kompulsiivne käitusmihäire ja nende häirete puhul tarvitatavad ravimid. Suhkruhaigus). Seminar  (8 akad tundi)

5. Ravimite hoiustamine ja turvaline manustamine patsiendile vastavalt ordineeritud raviskeemile. Ravimite hoiustamise turvameetmeid, isiklik vastutust ja eeskirjad ning reeglid  (2 akad tundi)

6. Seadusandlusest tulenevad nõuded ja võimalused töös kliendiga, kes tarvitavad regulaarselt ravimeid (4 akad tundi).  

7. Kokkuvõtted, tagasiside ja hindamine. (2 akad tundi)

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.