Ravimikoolitus sotsiaalhoolekande töötajatele


Kandideeri koolitusele sellel lingil Kui registreerimine õnnestus, tuleb selle kohta automaatne teavitus e-mailile. Kui seda ei tulnud, proovi uuesti või võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Koolitus arendab sotsiaalhoolekande töötajate ravimialaseid teadmiseid ja oskuseid. Õpiväljundid on seotud Hooldustöötaja tase 4 kutsestandardiga.

Hind: 0 eur

Läbiviimise aeg:  21. veebr.-28. märts, T kell 17:30-20:30, kokku 6 õhtul.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklass.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi.

Õppe alustamise nõuded: töö sotsiaaltöö valdkonnas, õppijal on läbitud esmaabi koolitus.

Sihtrühm: erialase hariduseta inimesed, kes vajavad teadmisi tööks sotsiaalhoolekandes ning puutuvad kokku ravimite manustamisega klientidele. Koolitus sobib täiendusõppeks töötavatele sotsiaaltöötajatele, hooldustöötajatele ja tegevusjuhendajatele.

Teemad:

1. Farmakoloogia põhimõisteid ja ravimite klassifikatsioon. Ravimid, millega puutuvad kokku sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad  töös klientidega. Ravimivormid (2 akad tundi)

2. Ravimite äratundmine, ravimigrupi kuuluvust (nt neuroleptikumid) , ravimi põhitoime ja kõrval- ja koostoime ilmingud. Erinevad rahustid, nende mõju ning  kõrvalmõjud. Esmaabi andmine kõrvaltoimete ilmnemisel (6 akad tundi)

3. Erinevate ravimvormide manustamine ja ordineeritud dooside arvutamine. Praktilised ülesanded (2 akad tundi)

4. Erinevad psüühilised häired ja haigusseisundid (skisofreenia, obsessiiv-kompulsiivne käitusmihäire ja nende häirete puhul tarvitatavad ravimid. Suhkruhaigus). Seminar  (8 akad tundi)

5. Ravimite hoiustamine ja turvaline manustamine patsiendile vastavalt ordineeritud raviskeemile. Ravimite hoiustamise turvameetmeid, isiklik vastutust ja eeskirjad ning reeglid  (2 akad tundi)

6. Seadusandlusest tulenevad nõuded ja võimalused töös kliendiga, kes tarvitavad regulaarselt ravimeid (4 akad tundi).  

7. Kokkuvõtted, tagasiside ja hindamine. (2 akad tundi)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja: Riin Rosenperk on Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ta on Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kandideeri koolitusele sellel lingil Kui registreerimine õnnestus, tuleb selle kohta automaatne teavitus e-mailile. Kui seda ei tulnud, proovi uuesti või võta ühendust allpool oleva kontaktisikuga.

Koolitus arendab sotsiaalhoolekande töötajate ravimialaseid teadmiseid ja oskuseid. Õpiväljundid on seotud Hooldustöötaja tase 4 kutsestandardiga.

Hind: 0 eur

Läbiviimise aeg:  21. veebr.-28. märts, T kell 17:30-20:30, kokku 6 õhtul.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklass.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi.

Õppe alustamise nõuded: töö sotsiaaltöö valdkonnas, õppijal on läbitud esmaabi koolitus.

Sihtrühm: erialase hariduseta inimesed, kes vajavad teadmisi tööks sotsiaalhoolekandes ning puutuvad kokku ravimite manustamisega klientidele. Koolitus sobib täiendusõppeks töötavatele sotsiaaltöötajatele, hooldustöötajatele ja tegevusjuhendajatele.

Teemad:

1. Farmakoloogia põhimõisteid ja ravimite klassifikatsioon. Ravimid, millega puutuvad kokku sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad  töös klientidega. Ravimivormid (2 akad tundi)

2. Ravimite äratundmine, ravimigrupi kuuluvust (nt neuroleptikumid) , ravimi põhitoime ja kõrval- ja koostoime ilmingud. Erinevad rahustid, nende mõju ning  kõrvalmõjud. Esmaabi andmine kõrvaltoimete ilmnemisel (6 akad tundi)

3. Erinevate ravimvormide manustamine ja ordineeritud dooside arvutamine. Praktilised ülesanded (2 akad tundi)

4. Erinevad psüühilised häired ja haigusseisundid (skisofreenia, obsessiiv-kompulsiivne käitusmihäire ja nende häirete puhul tarvitatavad ravimid. Suhkruhaigus). Seminar  (8 akad tundi)

5. Ravimite hoiustamine ja turvaline manustamine patsiendile vastavalt ordineeritud raviskeemile. Ravimite hoiustamise turvameetmeid, isiklik vastutust ja eeskirjad ning reeglid  (2 akad tundi)

6. Seadusandlusest tulenevad nõuded ja võimalused töös kliendiga, kes tarvitavad regulaarselt ravimeid (4 akad tundi).  

7. Kokkuvõtted, tagasiside ja hindamine. (2 akad tundi)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja: Riin Rosenperk on Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ta on Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik