ESITA AVALDUS  vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö algus: sügis 2021

Õppimine toimub tsükliõppena 2-3 päeva kuus (enamasti reedel).

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

  • Leili Mutso
  • Riin Rosenperk
  • Kaido Voogla

Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017  hooldustöötaja erialal õppima astumisel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
3. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, töökohapõhineHaridusnõudeta ja töötamine sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
3