Muutuste juhtimine


Muutused saavad alguse meist enesest, mistõttu keskendumegi koolitusel enesearengule ja seeläbi muudatuste juhtimisele ka organisatsioonides ja gruppides.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 16. jaanuar kuni 23. märts 2023, graafiku alusel, kell 17:00-20:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja seminariruumis. Olemas on kõik tööks vajalikud vahendid (projektor, arvuti, TV, tahvel jms). Ruum võimaldab grupitööd korraldada. Vajadusel on kool valmis õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas. Kõik ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu tingimustele. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, tahvelarvuteid ja kooli raamatukogu.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Koolitajad. Cynne Põldäär on andragoog ning omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6). Cynne on koolitanud alustavaid ettevõtjaid ning üliõpilasi aastast 2011. Tema valdkondadeks on ettevõtlus, juhtimine, tööseadusandlus ning täiskasvanuharidus. Cynne töötas seitse aastat maakondlikus arenduskeskuses, aidates selle ajaga luua ettevõtteid, nõustades äriplaane ning erinevaid rahataotlusprojekte. Ta on kahe pere-ettevõtte juhatuse liige.

Kaire Povilaitis  on andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 6), ta on koolitusettevõtja ning koolitusvaldkonnas tegutsenud alates 2008. aastast. Kaire koolitab sisekoolitajaid, annab loenguid Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning juhendab kovisioonigruppe. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja juhendamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.

Sihtrühm: Õppele on oodatud kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt).

Teemad:

 • Muudatuste liigid, kaardistamine ja planeeritavad tegevused
 • Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
 • Toimetulek muutustega (väärtused, desorientatsioon, kohanemine, enesetõhusus)
 • Õppiv organisatsioon
 • Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
 • Motivatsioon (juhi mõju motivatsioonile, enesearenguliste hoiakute toetamine, kogemustega arvestamine, kaasava keskkonna loomine, ohud- manipuleerimine, indoktrinatsioon, võim )
 • Grupiprotsessid, rollid (orientatsioon probleemilahendusele vs suhetele)
 • Strateegiad muutuste elluviimiseks (kommunikatsioon, kaasamine, toetamine, arenguplaan, prototüüpimine, disainmõtlemine)
 • Arenguplaani koostamine

Detailne sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Muutused saavad alguse meist enesest, mistõttu keskendumegi koolitusel enesearengule ja seeläbi muudatuste juhtimisele ka organisatsioonides ja gruppides.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 16. jaanuar kuni 23. märts 2023, graafiku alusel, kell 17:00-20:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja seminariruumis. Olemas on kõik tööks vajalikud vahendid (projektor, arvuti, TV, tahvel jms). Ruum võimaldab grupitööd korraldada. Vajadusel on kool valmis õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas. Kõik ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu tingimustele. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, tahvelarvuteid ja kooli raamatukogu.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Koolitajad. Cynne Põldäär on andragoog ning omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6). Cynne on koolitanud alustavaid ettevõtjaid ning üliõpilasi aastast 2011. Tema valdkondadeks on ettevõtlus, juhtimine, tööseadusandlus ning täiskasvanuharidus. Cynne töötas seitse aastat maakondlikus arenduskeskuses, aidates selle ajaga luua ettevõtteid, nõustades äriplaane ning erinevaid rahataotlusprojekte. Ta on kahe pere-ettevõtte juhatuse liige.

Kaire Povilaitis  on andragoog, täiskasvanute koolitaja (tase 6), ta on koolitusettevõtja ning koolitusvaldkonnas tegutsenud alates 2008. aastast. Kaire koolitab sisekoolitajaid, annab loenguid Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning juhendab kovisioonigruppe. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja juhendamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.

Sihtrühm: Õppele on oodatud kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt).

Teemad:

 • Muudatuste liigid, kaardistamine ja planeeritavad tegevused
 • Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
 • Toimetulek muutustega (väärtused, desorientatsioon, kohanemine, enesetõhusus)
 • Õppiv organisatsioon
 • Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
 • Motivatsioon (juhi mõju motivatsioonile, enesearenguliste hoiakute toetamine, kogemustega arvestamine, kaasava keskkonna loomine, ohud- manipuleerimine, indoktrinatsioon, võim )
 • Grupiprotsessid, rollid (orientatsioon probleemilahendusele vs suhetele)
 • Strateegiad muutuste elluviimiseks (kommunikatsioon, kaasamine, toetamine, arenguplaan, prototüüpimine, disainmõtlemine)
 • Arenguplaani koostamine

Detailne sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.