Muutuste juhtimine


Muutused saavad alguse meist enesest, mistõttu keskendumegi koolitusel enesearengule ja seeläbi muudatuste juhtimisele ka organisatsioonides ja gruppides.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 26. jaan - 23. märts, graafiku alusel, kell 17:00-20:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja seminariruumis

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Sihtrühm: Õppele on oodatud kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt).

Teemad:

 • Muudatuste liigid, kaardistamine ja planeeritavad tegevused
 • Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
 • Toimetulek muutustega (väärtused, desorientatsioon, kohanemine, enesetõhusus)
 • Õppiv organisatsioon
 • Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
 • Motivatsioon (juhi mõju motivatsioonile, enesearenguliste hoiakute toetamine, kogemustega arvestamine, kaasava keskkonna loomine, ohud- manipuleerimine, indoktrinatsioon, võim )
 • Grupiprotsessid, rollid (orientatsioon probleemilahendusele vs suhetele)
 • Strateegiad muutuste elluviimiseks (kommunikatsioon, kaasamine, toetamine, arenguplaan, prototüüpimine, disainmõtlemine)
 • Arenguplaani koostamine

Detailne sisu õppekavas

Koolitajad Cynne Põldäär ja Kaire Povilaitis.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Muutused saavad alguse meist enesest, mistõttu keskendumegi koolitusel enesearengule ja seeläbi muudatuste juhtimisele ka organisatsioonides ja gruppides.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 26. jaan - 23. märts, graafiku alusel, kell 17:00-20:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK peamaja seminariruumis

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Sihtrühm: Õppele on oodatud kõik, kes tööalaselt puutuvad kokku protsesside ja arengute juhtimisega, uue olukorraga kiire kohanemisega ning riskide maandamisega jm muudatustega kaasnevate väljakutsetega (keskastmejuhid, spetsialistid, bürootöötajad, projektijuhid jt).

Teemad:

 • Muudatuste liigid, kaardistamine ja planeeritavad tegevused
 • Vajaduste tasandid: indiviid, organisatsioon, ühiskond
 • Toimetulek muutustega (väärtused, desorientatsioon, kohanemine, enesetõhusus)
 • Õppiv organisatsioon
 • Vastupanu muutustele, eelarvamuste ja hoiakutega tegelemine
 • Motivatsioon (juhi mõju motivatsioonile, enesearenguliste hoiakute toetamine, kogemustega arvestamine, kaasava keskkonna loomine, ohud- manipuleerimine, indoktrinatsioon, võim )
 • Grupiprotsessid, rollid (orientatsioon probleemilahendusele vs suhetele)
 • Strateegiad muutuste elluviimiseks (kommunikatsioon, kaasamine, toetamine, arenguplaan, prototüüpimine, disainmõtlemine)
 • Arenguplaani koostamine

Detailne sisu õppekavas

Koolitajad Cynne Põldäär ja Kaire Povilaitis.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik