ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Marelle Möll, marelle.moll [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppimine toimub tsükliõppena neljal päeval kuus, praktiline õpe lasteasutuses.

Eriala lühitutvustus: Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega.  Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Põhiõpingute moodulid:

  • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Lapse arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine
  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub klassiruumis.


Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, töökohapõhineKeskharidus ja töötamine vastavas valdkonnas1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
2