Erasmus+ 2018-1-IE01-KA202-038790  „Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning("Ümberhinnates digitehnoloogia kasutamist õppetöö tõhusamaks muutmisel")– projekt digivahendite tõhusamast õppetöös kasutamisest.

Projekti periood: 01.10.2019 - 2021

Koordinaatoriks on St John’s College Iirimaalt (HKHK on partner)

Partnerkoolid  IirimaaltSaksamaaltHispaaniastTürgistRumeeniast ja Eestist (HKHK)

Projekti lühitutvustus: Kogemuste jagamine teemadel kuidas erinevaid digivahendeid, netikeskkondi ja äppe kasutades õppetööd tõhustada. Praktilise töö käigus selgitatakse välja, milliseid vahendeid erinevate riikide õpetajad oma töös kasutavad, kas digivahendite kasutamine parandab õpilaste tähelepanuvõimet ja õppetöösse suhtumist, kas see aitab kaasa erivajadustega ja õpiraskustega õppijate õppetöösse kaasamisel, kuidas ja mida erinevates tundides kasutada, jne. Luuakse näidistundide materjalid, mida testitakse partnerkoolide tundides. Projekti on kaasatud ka õpilased. Projektitöö tulemuseks on ühiselt koostatud e-raamat, mis sisaldab praktilisi ülesandeid, näidistunde ja testimise tulemusi.

HKHK-s veavad projekti välissuhete koordinaator Heli Heimo, haridustehnoloog Airi Aavik ja inglise keele õpetaja Liis Rüü.

Language
Estonian
Pictures: 
HKHK Erasmus+ projekti "Re-Evaluating Digital Technology to enhance Learning" kohtumine Eestis
HKHK Erasmus+ projekti "Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning" avakohtumisel Hispaanias
Kontaktid: 
Contact title: 
RED projekti koduleht
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
3