2020 aasta kevadel rahastati ka käimasoleva praktikaprojekti jätkuprojekt "Head oskused annavad ameti II" (Erasmus+ 2020-1-EE01-KA116-077609 "Good Skills - Good Jobs II"), mis jätkab samade tegevustega. Selle projekti raames saab HKHK ellu viia veel 30 õpilaste ja töötajate õpirännet. Projektis on 14 partnerkooli või -ettevõtet 11-st euroopa riigist - Soomest, Iirimaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Maltalt, Taanist, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Austriast ja Poolast.

Jätkuprojekti periood: 31.12.2020 - 30.12.2022

Projekti tegevusi kajastatakse HKHK rahvusvaheliste suhete kodulehel, kus on võimalik tutvuda ka projekti partnerkoolide ja – ettevõtetega, vaadata kaardilt praktikakohti, meenutada eelmiste aastate praktikasõite, olla pidevalt kursis HKHK-s toimuvate välispraktikauudistega ning lugeda õpirändurite praktikalugusid ja blogisid.

Projektijuht: välisuhete koordinaator Heli Heimo

Language
Estonian
Pictures: 
Kontaktid: 
Contact title: 
HKHK rahvusvahelise koostöö koduleht
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
2