Väljundipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest


Projekti kestvus: 2014- 2015

Projektis osalejad: 6 HKHK õppekorraldusega seotud töötajat 

PartneridSaksamaa, Soome, Sloveenia

Projekti sisu: Erasmus + projekti  “Väljundipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest” eesmärgiks oli saada vajalikke  teadmisi  ja oskusi Eesti kutsehariduses käivitatud õppekavareformi edukaks elluviimiseks ning väljundipõhiste õppekavade rakendamiseks oma koolis arevestades erinevate Euroopa riikide kutsekoolide kogemusi. Õpiränne toimus ühe õppeaasta jooksul ning toetas väljundipõhise õppe rakendumist HKHK-s.

Vaata FOTOSID: SAKSAMAASOOMESLOVEENIA   

Projektijuht: Heli Heimo

Projekti kestvus: 2014- 2015

Projektis osalejad: 6 HKHK õppekorraldusega seotud töötajat 

PartneridSaksamaa, Soome, Sloveenia

Projekti sisu: Erasmus + projekti  “Väljundipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest” eesmärgiks oli saada vajalikke  teadmisi  ja oskusi Eesti kutsehariduses käivitatud õppekavareformi edukaks elluviimiseks ning väljundipõhiste õppekavade rakendamiseks oma koolis arevestades erinevate Euroopa riikide kutsekoolide kogemusi. Õpiränne toimus ühe õppeaasta jooksul ning toetas väljundipõhise õppe rakendumist HKHK-s.

Vaata FOTOSID: SAKSAMAASOOMESLOVEENIA   

Projektijuht: Heli Heimo

Projekti BLOGI: