NordPlus Junior Enterprising Education


Projekti kestvus: 2012 – 2013 õppeaasta

Projekti partnerid: Soome, Rootsi, Islandi, Läti ja Leedu koolid.

Projekti sisu: NordPlus Junior projekti "Enterprising Education" põhiesmärgiks oli leida uusi võimalusi praktilise ettevõtluse ja hariduse sidumiseks ning ettevõtlusega seotud õppeainete õpetamiseks, samuti tutvustada ettevõtete külastamise kaudu põhja- ja baltimaades kasutatavaid ärimudeleid . Teiseks eesmärgiks oli leida innovaatilisi lahendusi ettevõtlusainete õpetamiseks ning praktiliste õppemeetodite toomiseks ettevõtlusest kooli.

Iga projektikohtumine keskendus ühele teemale – äriplaani koostamine, marketingi- ja müügistrateegiad, klientidega suhtlemise oskused, toote- või teenuse reklaam, finantsplaani koostamine ning ettevõtete külastamine. 

Kohtumiste jooksul koostati gruppides mitu äriplaani ja mängiti läbi ettevõtte loomise etapid. Viimasel kohtumisel Islandil valiti asjatundliku žürii kaasabil parim äriplaan.

Projekt andis ettevõtlikele õpilastele võimaluse õppida teiste riikide kogemustest ning viis kokku ettevõtlusaineid õpetavad õpetajad. Töö toimus rahvusvahelistes gruppides, töökeeleks oli inglise keel ning igal lähetusel osales igast riigist kolm õpilast.

Projekti  Facebook’i leht

Projektijuht: HELI HEIMO, projekti aitas ellu viia ENNA KALLASVEE

Projekti kestvus: 2012 – 2013 õppeaasta

Projekti partnerid: Soome, Rootsi, Islandi, Läti ja Leedu koolid.

Projekti sisu: NordPlus Junior projekti "Enterprising Education" põhiesmärgiks oli leida uusi võimalusi praktilise ettevõtluse ja hariduse sidumiseks ning ettevõtlusega seotud õppeainete õpetamiseks, samuti tutvustada ettevõtete külastamise kaudu põhja- ja baltimaades kasutatavaid ärimudeleid . Teiseks eesmärgiks oli leida innovaatilisi lahendusi ettevõtlusainete õpetamiseks ning praktiliste õppemeetodite toomiseks ettevõtlusest kooli.

Iga projektikohtumine keskendus ühele teemale – äriplaani koostamine, marketingi- ja müügistrateegiad, klientidega suhtlemise oskused, toote- või teenuse reklaam, finantsplaani koostamine ning ettevõtete külastamine. 

Kohtumiste jooksul koostati gruppides mitu äriplaani ja mängiti läbi ettevõtte loomise etapid. Viimasel kohtumisel Islandil valiti asjatundliku žürii kaasabil parim äriplaan.

Projekt andis ettevõtlikele õpilastele võimaluse õppida teiste riikide kogemustest ning viis kokku ettevõtlusaineid õpetavad õpetajad. Töö toimus rahvusvahelistes gruppides, töökeeleks oli inglise keel ning igal lähetusel osales igast riigist kolm õpilast.

Projekti  Facebook’i leht

Projektijuht: HELI HEIMO, projekti aitas ellu viia ENNA KALLASVEE